Welk voedsel voor onze auto’s?

04/03/2019
Steeds meer voertuigen rijden op palm-, koolzaad- en soja-olie. Toch is dat een foute oplossing, zowel op ecologisch als op menselijk vlak. Dat blijkt uit een rapport dat werd samengesteld door Inter-Environnement Wallonie, Oxfam, CNCD-11.11.11, 11.11.11, FIAN en CETRI. Samen roepen we de Europese Unie (EU) en België op om het gebruik van deze brandstoffen te beperken.
 
 
De productie van deze agrobrandstoffen* (ook wel biobrandstoffen genoemd) vervuilt meer dan die van fossiele brandstoffen. Bovendien is er veel grondoppervlakte voor nodig. Oppervlakte die daardoor niet voor de landbouw kan dienen, wat de strijd tegen hongersnood tegenwerkt. In dat proces worden talrijke lokale gemeenschappen van hun grond en leefgebied weggejaagd. Het rapport wijst er dan ook op dat de EU en België een zeer gevaarlijke weg inslaan.

Stop de foute oplossingen

De impact van agrobrandstof roept heel wat vragen op.
 
Zo heeft de Europese Commisie op 8 februari een voorstel ingediend om het gebruik van palm- en soja-olie in motoren mogelijk te maken. In dat voorstel wordt nergens verwezen naar de rechten van kleine boeren in verband met hun land en leefomgeving. Het verwijst ook niet naar de moeilijke relatie tussen bedrijven en landbouwers en negeert de voordelen van producten die lokale leefgemeenschappen uit het oerwoud halen voor onder andere hun woningen, voeding en culturele activiteiten. Het voorstel zet de deur open voor ontbossing en een grenzeloze ontginning van de natuur ten nadele van de lokale gemeenschappen.
 

Agrobrandstoffen versus mensenrechten

Ook België schiet tekort in zijn regelgeving met betrekking tot biobrandstoffen. Zo voorziet ons land in zijn Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 het gebruik van zogenaamde "gevorderde" agro- en biobrandstoffen. Maar de bijhorende wetgeving houdt geen rekening met de indirecte uitstoot tijdens de productie van deze stoffen en verwijst ook nergens naar de mogelijke nadelen voor de boeren/boerinnen in de landen van herkomst.
 
Om aan het huidige gemiddelde verbruik van de Belgen inzake sojabrandstof te voldoen - met name 11 liter per inwoner per jaar - is er een oppervlakte nodig die vijf keer groter is dan het Brussels gewest. Soja wordt uiteraard niet in België gekweekt maar in Paraguay, Brazilië of Argentinië waar al schendingen van de mensenrechten werden waargenomen om aan de vraag van Europese landen te voldoen.

Twee tot drie maal meer vervuilend

Het gebruik van palm- en sojaolie heeft ook rampzalige gevolgen voor het klimaat. Volgens de NGO ‘Transport et Environnement’ veroorzaakt de productie van agrobrandstoffen twee tot drie maal meer uitstoot dan die van fossiele brandstoffen.
 
Nu de klimaatvervuiling al onze aandacht verdient en we ons moeten afvragen hoe we in de toekomst iedereen zullen voeden, mogen we de EU en België niet toelaten voor foute oplossingen te kiezen.
 
Europese burgers hebben nog tot 8 maart de tijd om aan de Europese Commissie te vragen strengere en eerlijke regels aan te nemen.
 
 
Wenst u er meer over te weten? Lees het rapport (enkel in het Frans)
 
*Wij gebruiken liever de term “agrobrandstof” dan “biobrandstof” omdat die laatste kan doen uitschijnen dat het om biologisch gekweekte middelen gaat, wat helemaal niet het geval is