Transparantie en financiën

We vinden het belangrijk om open en in vertrouwen met jou te communiceren. Daarom willen we zo transparant mogelijk zijn over onze inkomsten en over de manier waarop we die inkomsten besteden.

 1. Waarvoor wordt jouw gift gebruikt?
 2. Waar haalt Oxfam de nodige financiële middelen?
 3. Wie subsidieert ons?
 4. Hoeveel verdient de algemeen directeur van Oxfam België?
 5. Onze cijfers
 6. Wie of wat controleert of Oxfam België zijn inkomsten efficiënt gebruikt?
 7. Gebruiken de partnerorganisaties en begunstigden van Oxfam hun middelen correct?
 8. De straatwervers van Oxfam België
 9. Oxfam en telemarketing

 

 

Waarvoor wordt jouw gift gebruikt?

 

Oxfam België uitgaven

 

 

Oxfam België uitgaven

 

 

Waar haalt Oxfam de nodige financiële middelen?

 

Oxfam België inkomsten

 

Oxfam België inkomsten

 

 

Wie subsidieert ons?

Oxfam België krijgt subsidies van:

 • De Verenigde Naties
 • De Europese Unie
 • De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
 • Verschillende deelstaten, provincies, steden en gemeenten
 • Andere (11.11.11, CNCD, …)

 

 

Hoeveel verdient de algemeen directeur van Oxfam België?

Eva Smets is de algemeen directeur van Oxfam België. Dit is haar inkomen: 

 • Salaris: 5348,82 euro bruto per maand
 • Voordelen: vakantiegeld, maaltijdcheques, 13de maand, groepsverzekering & hospitalisatieverzekering

 

 

Wie of wat controleert of Oxfam België zijn inkomsten efficiënt gebruikt?

Onze financiële balansen zijn openbaar. Je kan al onze jaarrapporten hier raadplegen.

Via de website www.ngo-openboek.be vind je alle financiële details over Oxfam België en ook over vele andere ngo’s.

We deponeren onze jaarrekeningen ook elk jaar bij de Nationale Bank van België.

Audits en controle van onze financiën

 • Oxfam International voert geregeld evaluaties uit van Oxfam België (peer review)
 • Een bedrijfsrevisor controleert jaarlijks de boekhouding van Oxfam België. Het revisieverslag is vrij raadpleegbaar.
 • De overheden en instellingen die ons subsidies verstrekken, voeren regelmatige en strikte controles uit op de projecten of programma's die zij (mee) financieren.
 • Het Belgische ministerie van Financiën controleert alle giften aan Oxfam België. Op basis van deze controle geven we fiscale attesten aan onze schenkers.

Er zijn ook geregeld externe financiële audits. DGD-humanitaire hulp voerde bijvoorbeeld in 2012 een audit uit van 2 projecten in bezet Palestijns gebied.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Oxfam België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Heel wat organisaties vragen giften aan particulieren, maar het is niet altijd duidelijk waarvoor die giften bestemd zijn. Daarom werd in 1996 de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving opgericht en een ethische code aanvaard. Alle details daarover vind je hier.

 

 

Hoe weten we of de partnerorganisaties en begunstigden van Oxfam hun middelen correct gebruiken?

Oxfam steunt partnerorganisaties in ontwikkelingslanden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

 • we leveren materiaal
 • we helpen een partnerorganisatie om vorming te geven
 • we geven financiële steun

Partnerorganisaties verbinden zich er altijd toe om een strikte contractuele overeenkomst te respecteren.

Oxfam werkt met project- en programmabeheerders en verbindingspersonen op het terrein. Zij volgen de projecten en programma's nauwgezet op, samen met de lokale teams.

Oxfam doet ook geregeld budgettaire controles om er zeker van te zijn dat het geïnvesteerde geld goed beheerd wordt en om te voorkomen dat geld verduisterd zou worden.

De straatwervers van Oxfam België

Je bent ze waarschijnlijk al tegengekomen in een winkelstraat van het land of aan je deur. Onze straatwervers zijn een onmisbare schakel in de solidariteitsketen. Ze zorgen ervoor dat er steeds nieuwe personen bijkomen die Oxfam maandelijks steunen. Om hierover meer te weten kan je ons artikel over dit onderwerp lezen.

Oxfam en telemarketing

Misschien werd je al eens telefonisch gecontacteerd in naam van Oxfam. Zo’n telefonisch gesprek is voor ons van essentieel belang om met jou in contact te komen en je te informeren over ons werk overal ter wereld, en hoe je dat kunt steunen. Hier lees je hoe en waarom we telemarketing gebruiken.