De waarden van Oxfam

Wij geloven in een betere toekomst, zonder armoede en ongelijkheid. Volgende waarden staan centraal in alles wat we doen:

Gelijkheid

Wij geloven dat iedereen het recht heeft op gelijke behandeling en op dezelfde rechten en kansen.

Empowerment

We erkennen en versterken eenieders zeggenschap over zijn of haar leven en over beslissingen waar hij of zij de gevolgen van ondervindt.

Solidariteit

We slaan de handen in elkaar, ondersteunen elkaar en werken samen over grenzen heen voor een rechtvaardige een duurzame wereld.

Inclusiviteit

We omarmen diversiteit en waarderen de verschillende perspectieven en bijdragen van alle mensen en gemeenschappen in het gevecht tegen armoede en onrechtvaardigheid.

Aansprakelijkheid

We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties of passiviteit en houden onszelf aansprakelijk ten aanzien van de mensen waarmee en waarvoor we werken.

Moed

We vertellen de waarheid aan wie de macht bezit en ondernemen met volle overtuiging actie voor de doelen die we rechtvaardig achten.