Wat doet Oxfam in Niger ?

Als er een droogte is, dan raken veeboeren in de problemen: dan kunnen ze hun dieren niet genoeg water geven. Oxfam werkt helpt gemeenschappen van rondtrekkende veeboeren om zichzelf zo goed mogelijk te wapenen tegen droogtes.

Vee trekt van weide naar weide 

Oxfam zet rondtrekkende veeboeren in Niger aan om goede contacten te onderhouden met andere gemeenschappen van veeboeren in de buurt. Want als die hun kuddes naar andere bergweiden brengen, is iedereen beter voorbereid op een volgende droogte.

Oxfam richt zich op de driehoek van bergweiden tussen het arrondissement Abalak en de gemeentes Aderbissanat en Bermo. In deze zone gaan verschillende groepen bewoners met elkaar om: veehouders, herders en gewone boeren. Ze moeten de beperkte grondstoffen onder elkaar verdelen. En bij droogte leidt die broze verstandhouding heel snel tot een crisis.

In 2013 en 2014 werd deze driehoek tussen Abalak, Aderbissanat en Bermo getroffen door een verschrikkelijke droogte. Het gevolg: meer dan 20% van de kuddes stierf. De gevolgen van deze crisis zijn voelbaar tot op de dag van vandaag: voor de gezondheid van de kuddes en voor de bestaansmiddelen van de mensen in de regio. 

Cash-for-work: een noodmaatregel voor tegen de honger

Oxfam actie doet voor een deel aan noodhulp voor heel kwetsbare gezinnen: we bieden hen cash-for-workprogramma’s aan (werken in ruil voor eten of een loon). Op die manier kunnen ze overleven tussen twee oogsten door.

Dankzij de cash-for-workprogramma’s zijn de bergweiden ook beter beschermd en worden ze hersteld. De betrokken werkers maken bijvoorbeeld brandgangen tussen bergweiden, ze planten nieuwe bomen en zetten een systeem op om de herstelde bergweiden duurzaam te beheren.

Veeboeren moeten kunnen leven van hun kudde

De Nigerese veeboeren kunnen niet alleen dringende noodhulp gebruiken, maar ook structurele hulp, op lange termijn. Oxfam helpt rondtrekkende veeboeren en hun familie om hun kuddes te beschermen en te behouden. Want als ze zeker zijn dat ze van hun kudde kunnen leven, hebben ze op termijn geen noodhulp meer nodig.  

Wat is dat, die structurele hulp voor veeboeren? We werken altijd samen met lokale partnerorganisaties. We geven dieren aan veeboeren (of we geven die in leenbruik), samen met de nodige informatie en omkadering, zodat de veeboeren kunnen kweken. In andere projecten werken we aan granenbanken voor veevoer.

En we bieden opleidingen aan de veeboeren:

  • over veterinaire zorgen
  • hoe je de seizoenstrek van vee tussen twee weidegebieden best organiseert
  • hoe je intensiever aan veeteelt kan doen (bv. door zelf veevoer te zaaien in plaats van rond te trekken).

Uitwisseling en bescherming tegen de rampen

Oxfam helpt de gemeenschappen in de regio’s met veel droogtes ook om beter te gaan samenwerken. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden op een voedselcrisis. De mensen uit de betrokken gemeenschappen gaan samen aan tafel zitten voor vergaderingen, en de verslagen daarvan worden breed uitgestuurd. Ze richten brandweerbrigades op met vrijwilligers en wisselen good practices uit. En ze maken actieplannen om de risico’s bij droogte te beperken en om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

De veeboeren hebben nu ook een alarmsysteem, waardoor ze beter kunnen samenwerken bij het begin van een droogte en voedselcrisis. Via het systeem wisselen de veeboeren informatie uit over de voedselprijzen in de verschillende dorpen (stijgen ze, of net niet?), of over de bergweiden waar het gras nog groen is ondanks de droogte. Zo’n gedeeld alarmsysteem zorgt voor een sterke solidariteit tussen de boeren, in plaats van conflicten.

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door financiering (van 2 jaar) door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.