Wat doet Oxfam in Mozambique

Oxfam is sinds 1978 actief in Mozambique. Momenteel ligt de nadruk op het verdedigen van de rechten van de bevolking en op beleidsbeïnvloeding. We werken heel concreet op drie domeinen: geweld tegen vrouwen bestrijden, boerenorganisaties versterken en de toegang tot sociale basisdiensten verzekeren.

Recht om te leven zonder geweld

Oxfam steunt vrouwenorganisaties en een afdeling van de politie die werkt rond geweld tegen vrouwen. De Mozambikaanse vrouwen krijgen steun om zich beter te informeren over hun rechten. Organisaties en voorzieningen die vrouwen opvangen en begeleiden, moeten een betere dienstverlening kunnen bieden. Het gaat om opvangdiensten, politie, ziekenhuizen en instellingen die erover waken dat de wetgeving toegepast wordt.

Om het probleem op een coherente manier aan te pakken en om duurzame verandering tot stand te brengen, voorziet Oxfam vorming voor maatschappelijk werkers. Medewerkers van organisaties en instellingen moeten in staat zijn om deel te nemen aan de dialoog, zodat ze de belangen van slachtoffers beter  verdedigen. Het is noodzakelijk dat wettelijke, financiële en sociale oorzaken van de discriminatie voldoende gekend zijn. Vandaar dat het ondersteunen van onderzoek en de samenwerking tussen organisaties en instellingen op alle niveaus een absolute noodzaak is.

Evenwicht tussen mannen en vrouwen

Vrouwen staan sociaal-economisch en politiek zeer zwak in Mozambique. Elk Oxfam-programma bevat daarom een specifieke genderaanpak. We wegen de resultaten van acties op basis van gendercriteria en strategische keuzes. We bekijken het evenwicht tussen mannen en vrouwen omdat megaprojecten een eigen sociale dynamiek meebrengen, die de gendergelijkheid in het gedrang kan brengen. Producten van vrouwen worden bijvoorbeeld minder makkelijk gekocht. Vrouwen worden vaker uitgesloten van commerciële activiteiten. En zij hebben moeilijker toegang tot en controle over land en grondstoffen.

Duurzaam inkomen is de basis van alles

Oxfam helpt boerenorganisaties om hun krachten te bundelen.  Zo kunnen ze hun gronden en hun inkomen veiligstellen. Oxfam stelt zowel financiële middelen als vormingen ter beschikking, vooral over budgetbeheer en het verbeteren van de opbrengst. Door zich aan te sluiten bij een organisatie worden de boeren betrokken bij het overleg met privésector en overheid, en kunnen ze voor hun belangen opkomen. Zo krijgen ze ook meer controle over de grond en de grondstoffen die ze nodig hebben om te overleven.

Samen basisdiensten eisen

Iedereen moet beschikken over voldoende drinkwater en basisgezondheidszorg. In Mozambique zijn die basisdiensten wettelijk geregeld, maar in de praktijk vallen heel wat mensen uit de boot. Diepe armoede en zeer schaarse bestaansmiddelen maken dat kinderen niet naar school kunnen gaan. Moeders moeten vaak elementaire gezondheidszorg missen. Mensen zijn ongeletterd en kennen hun rechten niet. 

Oxfam onderneemt actie om de rol van boerenorganisaties, vrouwengroepen en andere partners te versterken. Daardoor ontstaat er een nieuw netwerk. Dankzij dat netwerk kan iedereen leren van elkaar en spreken de mensen met één stem, zowel op lokaal, nationaal als regionaal niveau.

Oxfam stelt haar expertise en financiële steun ter beschikking om dit proces te vergemakkelijken. We moedigen organisaties aan om toezicht uit te oefenen op hun overheid, privébedrijven en donors en om hen ter verantwoording te roepen. Want op dit moment heeft de bevolking weinig inspraak. Het budget is niet transparant, het parlement staat zwak en het juridisch systeem functioneert niet goed.