Wat doet Oxfam in Cuba?

Oxfam werkt in Cuba samen met lokale partners sinds 1993. Samen promoten we rechtvaardige en duurzame ontwikkeling. We werken er in het bijzonder aan om het risico op grote schade bij rampen te verkleinen. 

Rampen zijn frequent, maar we kunnen drama's vermijden

Cuba krijgt elk jaar onvermijdelijk te maken met orkanen, aardbevingen en/of periodes van droogte, zoals orkaan Matthew eind 2016. De Cubaanse autoriteiten en burgers (o.a. organisaties uit het middenveld) kunnen niet anders dan alert zijn en investeren in een goede voorbereiding op die rampen. Want een goede voorbereiding beperkt de impact van natuurrampen vaak tot enkel materiële schade en vermijdt menselijke drama's. 

Oxfam ondersteunt de inspanningen van de Cubaanse bevolking en autoriteiten voor preventie en aanpassing aan de risico's. Samen...

  • installeren we watertanks om watervoorraden aan te leggen (met het zicht op periodes van grote droogte),
  • installeren we seismografen om trillingen van de aarde te registreren,
  • organiseren we vormingen hoe je moet reageren in noodsituaties... 

Disaster risk reduction heet dat met een technische term, oftewel preventie om de risico's bij rampen te verminderen

Noodhulp bij een ramp

Wanneer er een ramp gebeurt in Cuba, komt Oxfam ook in actie met noodhulp voor de bevolking. Dan verdelen we bijvoorbeeld drinkbaar water in de gebieden die het meest getroffen zijn door de ramp en helpen we om kapotte daken en andere infrastructuur te repareren. 

We maken lokale partners sterker

Oxfam werkt nu 20 jaar samen met de provincies in Cuba: we ondersteunen hun inspanningen om de risico's bij rampen te beperken. Oxfam blijft de provincies bijstaan om hun capaciteiten uit te breiden. We maken lokale partners sterker. Op die manier draagt Oxfam ook bij aan de decentralisatie van het bestuur in Cuba. 

De projecten van Oxfam in Cuba krijgen financiële steun van de Europese Unie, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD), provincie West-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant en Agence Suisse de Coopération internationale.