Wat doet Oxfam in Cambodja?

Oxfam werkt aan ontwikkeling ten voordele van de armste bevolkingsgroepen. Die ontwikkeling is gebaseerd op autonomie, gelijkheid en duurzaamheid. Ze steunt op een constructieve samenwerking tussen de bevolking, de overheid en de privésector. De Cambodjanen moeten hun rechten kunnen opeisen. Daarvoor moet de bevolking eerst haar rechten kennen, zodat ze met kennis van zake keuzes kan maken voor haar ontwikkeling.

Sterkere arbeidersbewegingen

Oxfam-Solidariteit richt haar werk in Cambodja op de steun aan sociale bewegingen, in het bijzonder werknemersbewegingen. Door de economische evolutie ontwikkelen we nu ook activiteiten voor voedselveiligheid, de verdediging van werknemers in de dienstensector, het toerisme en de informele sector. We maken lokale partnerorganisaties sterker, want de economie, politiek en sociale context in Cambodja evolueren razendsnel. We ondersteunen werknemers en kleine boeren om hun zelfstandigheid te behouden. We helpen onze partners om hun werking op een democratische manier te laten ontwikkelen en om hun capaciteiten te versterken.

Samenwerkingen tussen sectoren versterken

De werknemersbewegingen werken steeds vaker samen met organisaties die de mensenrechten verdedigen, die strijden tegen landroof en met vrouwengroepen. Want in Cambodja is de strijd om het leven van de bevolkingsgroepen te veranderen vooral een politieke. De bevolking moet op een democratische manier kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van het land. Als alle actoren in de samenleving sterker samenwerken, wordt de kans op succes groter. Daarom steunt Oxfam actief de samenwerking tussen sectoren. We bouwen daarbij ons actieterrein uit naar het recht op duurzame bestaansmiddelen in de steden.

Investeerders

Investeerders moeten op hun beurt nationale en internationale normen ter bescherming van de sociale waarden en het milieu respecteren. Ze moeten erop toezien dat hun investeringen ten goede komen aan kleine producenten, met name aan vrouwen. De overheid moet de voorwaarden scheppen om samenwerkingen aan iedereen ten goede te laten komen, om zo efficiënter de armoede en ongelijkheid te bestrijden.