Wat doet Oxfam bij de crisis in Syrië

5 jaar nadat het conflict in Syrië begon, blijven vluchtelingen massaal toestromen in de buurlanden waar ze vaak in precaire omstandigheden moeten overleven. Tegelijkertijd hebben 13,5 miljoen mensen, ofwel meer dan de helft van de bevolking, in het binnenland van Syrië hulp nodig.

Jij kan vandaag iets doen

Jij kan ons helpen. Omdat de toestand verergert, zijn onze middelen ontoereikend. Elke gift maakt het mogelijk om nog meer getroffen gezinnen in deze noodsituatie te helpen.

Schenk nu

  • € 8: basisvoorzieningen voor één persoon gedurende een maand.
  • € 20: een waterton van 20 liter voor één gezin.
  • € 160: basisvoorzieningen en steun voor de huur voor een gezin van 5 personen.

Een humanitaire crisis met enorme proporties

De menselijke ellende is nu al enorm in Syrië. Er zijn al meer dan 250.000 doden gevallen. 4,6 miljoen vluchtelingen zijn naar de buurlanden getrokken. Meer dan de helft daarvan zijn kinderen. De gevechten in het noorden van Syrië en langs de oostelijke grens blijven aanhouden.

Volgens de Verenigde Naties hebben meer dan 13,5 miljoen Syriërs behoefte aan noodhulp. Hiervan werden meer dan 6,6 miljoen mensen gedwongen om hun huis te verlaten. Ze wonen nu in tijdelijke onderkomens en leegstaande gebouwen in het Syrische binnenland. Terwijl er dagelijks duizenden mensen wegvluchten uit Syrië, wordt de situatie nog erger.

Gastlanden Libanon en Jordanië, en de humanitaire organisaties die er actief zijn, zitten op de grens van hun capaciteit. De recente toestroom aan vluchtelingen verhoogt aanzienlijk de druk op de lokale infrastructuur. De meeste van de Syrische vluchtelingen in de buurlanden leven bovendien niet in vluchtelingenkampen waardoor ze nog minder toegang hebben tot essentiële noodhulp.

Een politieke oplossing voor de crisis in Syrië

We moeten humanitaire hulp bieden aan de miljoenen slachtoffers van het verschrikkelijke conflict in Syrië. Maar dat alleen is niet genoeg. Al sinds het begin van de crisis in Syrië doet Oxfam lobbywerk en mobiliseren we gewone mensen de Syriërs steunen, om een duurzame politieke oplossing te vinden voor alle partijen.

We vragen met aandrang dat het huidige staakt-het-vuren gerespecteerd wordt. We willen absoluut dat alle betrokken partijen in Syrië stoppen met wapentransporten, dat ze humanitaire hulp toelaten en dat ze burgers beschermen. En we roepen de rijke landen op om de humanitaire hulpactie in Syrië te financieren. Ze moeten ook helpen om in totaal 10% van de geregistreerde Syrische vluchtelingen onderdak te geven tegen eind 2016


Wat doet Oxfam op het terrein?

Oxfam helpt meer dan 1,5 miljoen mensen in Syrië, Jordanië en Libanon. We richtten ons eerst op de behoefte van de vluchtelingen en ontheemden aan drinkbaar water en sanitair.

In Libanon

In Libanon leeft 55% van de vluchtelingen in een slechte maar dure woning. We helpen gezinnen met info over hun rechten en over toegang tot medische, juridische en sociale diensten. We geven financiële steun aan kwetsbare gezinnen, zodat ze zelf voor een fatsoenlijk onderkomen kunnen zorgen.

Op meerdere plekken in het land proberen we de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen te verbeteren. Met de hulp van onze lokale partners hebben we warme kleding, matrassen, dekens, keukengerei, hygiënekits en plastic dekzeilen tegen de weersomstandigheden uitgedeeld.

In Jordanië

In Jordanië zijn we actief in het vluchtelingenkamp Zaatari, waar we noodtoiletten hebben geïnstalleerd. We hebben er permanente sanitaire installaties gebouwd. Daarnaast hebben we een opleidingsprogramma georganiseerd over hygiëne, met adviezen om om te gaan met de moeilijke omstandigheden in de kampen.

We werken ook met de vluchtelingen die buiten de kampen leven, waaronder veel gezinnen hun onderdak dreigen te verliezen. Daarom bieden we hen financiële steun en delen we bij hen ook waterfilters en hygiënekits uit.

In Syrië

In Syrië zelf hebben we drinkwaterreservoirs en sanitaire voorzieningen geleverd. We organiseren in Syrië ook opleidingen voor technici gespecialiseerd in waterleidingen. We delen drinkwater uit aan minstens 1 miljoen Syriërs in 10 provincies (waaronder Homs, Damascus en Aleppo).