Wat doet Oxfam in bezet Palestijns gebied en Israël?

In bezet Palestijns gebied spitst Oxfam haar werking toe op vier domeinen: economische gerechtigheid, sociale basisdiensten, genderrechtvaardigheid en rechten in crisissituaties.

Geografisch gezien werken we vooral met de gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, die geconfronteerd worden met de Muur, een beperkte bewegingsvrijheid en een toenemend aantal Israëlische nederzettingen. In Gaza werken we met de armste stedelijke en landelijke gemeenschappen. Onze activiteiten richten zich ook op de bufferzone. Dat is een strook land waar het verboden is te komen, maar waar de meeste landbouwgronden van Gaza liggen.

Bestaansmiddelen en sociale basisvoorzieningen

We willen ervoor zorgen dat vrouwen en mannen in bezet Palestijns gebied aanspraak kunnen maken op duurzame bestaansmiddelen en dat een duurzame ontwikkeling effectief mogelijk is. We werken samen met partners en bondgenoten om de beperkingen te beëindigen die de economische ontwikkeling afremmen: de Israëlische bezetting, onteigeningen, het beperkt verkeer van personen, goederen en kapitaal. Oxfam wil de bestaansmiddelen verbeteren van de kleine en middelgrote landbouwers en herdersgemeenschappen. Zo kunnen we een waardig en stabiel inkomen verzekeren voor kleine boeren, en vooral voor vrouwen.

Gezondheidszorg en onderwijs

Oxfam streeft ernaar dat alle Palestijnen toegang hebben tot een kwaliteitsvolle diensten. Daarbij gaat extra aandacht naar de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en meisjes. Oxfam promoot een universeel, betaalbaar en kwaliteitsvol systeem van gezondheidszorg en onderwijs. Zolang een Palestijnse staat uitblijft, is het aan de bezettende macht om zo'n systeem te garanderen. Daarom vergroten we de capaciteit van sociale organisaties, zodat ze deze dienstverlening via lobbywerk kunnen afdwingen bij de autoriteiten.

Hulpverlening

Samen met andere internationale organisaties ondersteunen we de eisen van het Israëlische en Palestijnse middenveld ten aanzien van hun autoriteiten. Samen met de Palestijnse en internationale actoren zetten we ons in voor een efficiëntere hulpverlening voor sociale basisvoorzieningen.

Gendergelijkheid

Oxfam ondersteunt inspanningen om burgers bewuster te maken van diversiteit en om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren. Wij ijveren voor een verandering van houding én van praktijken bij mannen en vrouwen om tot meer gendergelijkheid te komen. We zetten mannen, vrouwen en jongeren ertoe aan om gendergebonden stereotypes in vraag te stellen, en zich te mengen in het debat over genderbeleid. We proberen ook de dialoog aan te knopen met seculaire en religieuze organisaties die openstaan voor dit debat.

Inzetten op gendergelijkheid - ook digitaal

Oxfam-Solidariteit werkt in bezet Palestijns gebied samen met TaghyeerWomen, Media and Development (TAM) en Women’s Affairs Technical Committee (WATC) om er jonge Palestijnen te sensibiliseren over het gebruik van communicatietechnieken, maar ook over gendergerelateerd geweld op het internet.

Het Wehubit-project van het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel wil een veilige en inclusieve digitale ruimte in de Palestijnse gebieden bevorderen. Het project bevordert politieke participatie en leiderschap van vrouwen en vrouwenrechten en zet in op de preventie van gendergerelateerd geweld.

Humanitaire actie gebaseerd op mensenrechten

Humanitair beleid moet inclusief zijn, en gebaseerd op de mensenrechten. Die overtuiging promoot Oxfam. In bezet Palestijns gebied werken we met verschillende partners, waarbij we ons concentreren op de watervoorziening en sanitaire installaties, bescherming, gezondheidszorg en betere bestaansmiddelen. Projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Internationaal recht naleven

De ontwikkeling van bezet Palestijns gebied en van Israël ispas duurzaam wanneer er een einde komt aan de bezetting, aan de institutionele discriminatie en aan de permanente schendingen van de mensenrechten. Ondanks de internationale hulp is het onmogelijk om de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking te verbeteren zonder een drastische koerswijziging van het beleid. Samen met haar partners en andere niet-gouvernementele organisaties roept Oxfam alle betrokken partijen op om het internationaal recht na te leven.

Joodse immigranten

Hoewel de acties van Oxfam grotendeels gericht zijn op hulpverlening aan Palestijnen, bieden we ook hulp aan bepaalde groepen in de Israëlische samenleving, zoals joodse immigranten uit Ethiopië of jongeren. We veroordelen de lancering van raketten op steden en dorpen in het zuiden van Israël. Net als overal in de wereld gebruiken we onze middelen om burgers te helpen die dat het meest nodig hebben. In deze situatie zijn dat vooral Palestijnen.

De projecten van Oxfam in bezet Palestijns gebied krijgen financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en Enabel

  logo wehubit