Wat doet Oxfam?

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen (“gendergelijkheid”) zijn de kern van alles wat Oxfam doet. In campagnes, tijdens noodhulp bij rampen of in programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. Want vrouwen zijn de motor van vooruitgang.

Samen met Oxfam-partnerorganisaties helpen we vrouwen om op te komen tegen onderdrukking en geweld, en om hun plaats in de maatschappij op te eisen.

Gendergelijkheid betekent: gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen zijn natuurlijk niet exact gelijk, maar het gaat specifiek over de sociale relaties tussen mannen en vrouwen. Die sociale relaties worden beïnvloed door maatschappelijke factoren: sociale klasse, etniciteit, leeftijd, seksualiteit en cultuur.

Zowel in arme als in rijke landen blijven we werken aan een duurzame verandering van mentaliteit, want alleen zo kunnen we gelijke kansen voor mannen en vrouwen vanzelfsprekend laten worden.

“Als je vrouwen en mannen niet dezelfde kansen geeft, pak je slechts 50% van de problemen in de wereld aan. We moeten die impasse doorbreken.”
Teresa Mugadza, Zimbabwaanse feministe en mensenrechtenactiviste

Vrouwen aan de leiding

Gendergelijkheid kán. Oxfam maakt samen met lokale partnerorganisaties overal ter wereld vrouwengroepen sterker. De vrouwen komen samen in zo’n groepen en eisen hun rechten op, ze vinden elkaar en leren om leiding te geven op sociaal, politiek en economisch vlak. Dat is essentieel, want je kan jezelf als mens pas ontwikkelen wanneer je onafhankelijk wordt.

In Mali, Burkina Faso en Mozambique organiseert Oxfam bijvoorbeeld workshops over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de ontwikkelingsprojecten van lokale Oxfam-partners. Tijdens die workshops belichten we de positieve gevolgen van gendergelijkheid en de manieren waarop we samen gendergelijkheid kunnen stimuleren. Dit proces heet Gender Action Learning en geeft vrouwen een sterkere stem binnen hun lokale gemeenschap.

Sterke boerinnen

Vrouwen die aan landbouw doen, hebben een belangrijke rol in de strijd tegen honger. Het gaat vooral om boerinnen die gewassen (groenten en fruit) telen op kleine schaal, bestemd voor hun eigen gezin. Dat werk is cruciaal, maar wordt weinig erkend en gewaardeerd.

Oxfam geeft kleine boerinnen en teelsters specifieke ondersteuning. Want als vrouw worden ze 2 keer benadeeld:

  • omdat hun stem minder doorweegt in hun gemeenschap
  • maar ook omdat ze als kleine boerin de concurrentie moeten aangaan met grote, industriële landbouwbedrijven.

Oxfam helpt kleine boerinnen om zich te organiseren. Daarbij is het belangrijk dat vrouwen meer toegang krijgen tot grondstoffen voor productie en dat ze meer zelf eigenares kunnen worden van landbouwgrond.

In nood heb je bescherming nodig

Bij een conflict, een ramp of een andere humanitaire crisis is Oxfam ter plaatse. We voorzien slachtoffers van dringende basishulp en we geven daarbij extra aandacht aan de mensen die kwetsbaarder zijn. We voorzien bijvoorbeeld extra verlichting aan noodtoiletten en we voorzien vrouwen van hygiënische producten in hygiënekits.

We besteden ook extra aandacht aan vrouwen die op hun eentje voor hun gezin moeten zorgen, bijvoorbeeld, want zij hebben vaak minder inkomsten.

Wanneer de ramp of het conflict voorbij is, raken kwetsbare vrouwen er vaak moeilijker weer bovenop. Daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat er naar hen geluisterd wordt en dat hun stem geldt binnen de gemeenschap.

Stop het geweld

Oxfam voert een internationale campagne voor vrouwen: Enough”. Geweld tegen vrouwen begint bij discriminerende overtuigingen en praktijken, en de Enough-campagne helpt om die ter sprake te brengen en in vraag te stellen. We verankeren anti-discriminatie in wetten en beleid, en dat blijven we doen, omdat het nodig is.

En ook bij Oxfam zelf

Oxfam-Solidariteit engageert zich sterk om ook in de eigen organisatie pesterijen, intimidatie, misbruik en ander (seksueel) wangedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Vrouwen beschermen is een taak en verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Dit engagement voeren we uit in heel de wereld, in onze hoofdkantoren in Brussel en in onze teams op het terrein. Oxfam-directrice Winnie Byanyima kondigde daarom in februari een actieplan aan met 10 punten. Bekijk de boodschap van Winnie voor Internationale Vrouwendag op 8 maart 2018 hier: