Waarom we druk moeten blijven zetten op het klimaatbeleid

28/03/2019

Van zondag 24 tot dinsdag 26 maart bezetten bezorgde burgers, activisten, middenveldorganisaties en academici de Wetstraat. Hun boodschap? De politieke wereld moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen en een grondwetswijziging stemmen die een klimaatwet mogelijk maakt. Oxfam heeft deze uitzonderlijke en historische mobilisatie ondersteund. 

We kunnen niet meer wachten. De gevolgen van de klimaatverandering treffen nu al jaarlijks honderden miljoenen mensen. 1 week geleden nog richtte cycloon Idai grote vernielingen aan in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Kwetsbare bevolkingsgroepen zijn de grootste slachtoffers van de klimaatverandering. Voor de armste gemeenschappen waarmee Oxfam werkt, zijn de gevolgen van de klimaatverandering het grootst, hoewel ze zelf weinig tot geen verantwoordelijkheid dragen.

Waarom moet een klimaatwet er nu komen?

Het Belgische klimaatbeleid faalt. De verschillende regeringen zijn onderling niet op elkaar afgestemd. Politieke keuzes blijven uit. Daardoor haalt België zijn klimaatdoelstellingen niet. Die doelstellingen zijn overigens weinig ambitieus en niet in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs.

Dat is een groot probleem, want die doelstellingen zijn sowieso al te laag om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5°C. Die opwarming zal meer en meer natuurrampen veroorzaken en een grote impact hebben op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

De vraag om de wijziging van artikel 7bis van de Grondwet zou een ambitieuze klimaatwet mogelijk maken. Het gaat dan om een wet die zowel de federale als de regionale overheden van ons land aangaat.

What’s next?

Als dit artikel niet herzien wordt voor het eind van deze legislatuur, kan dit betekenen dat we nog minstens 5 jaar moeten wachten.

De volgende regeringen moeten klimaatregeringen zijn. Na vier maanden actievoeren (de eerste klimaatmars was op 2 december!), blijven burgers een ambitieus klimaatbeleid vragen. Een beleid dat is afgestemd op de uitdagingen die ons nog te wachten staan en dat het Klimaatakkoord van Parijs respecteert.

Bijna alle politieke partijen lijken nu voor concrete maatregelen te pleiten. Aan de vooravond van de federale en Europese verkiezingen is het daarom belangrijk om de druk op zowel Belgisch als Europees niveau te handhaven. De volgende afspraak is op zondag 31 maart voor de 5de editie van de klimaatmars "Rise for Climate".

Thema: