Waarom transparantie essentieel is om belastingontwijking te stoppen

07/03/2016

Transparantie is cruciaal in de strijd tegen belastingontwijking, en dat beseffen steeds meer mensen. Maar waarom is transparantie belangrijk, en hoe kunnen we dat in de praktijk waarmaken?

Publieke schandalen zoals Offshoreleaks (2013), Luxleaks (2014) en Swissleaks (2015) maakten het al duidelijk: veel overheden hebben geheime belastingdeals met multinationals. Die belastingdeals maken dat multinationals hun winsten in het geniep kunnen verschuiven naar belastingparadijzen, waar ze amper belastingen betalen op hun winsten.

Vraag meer transparantie

Hoe helpt transparantie tegen belastingontwijking?

Oxfam wil - samen met andere Europese ngo's - dat politici land-per-land-rapportering (country-by-country reporting) invoeren. Dat is een maatregel die bedrijven zou verplichten om in elk land waar ze een filiaal hebben publiek bekend te maken:

  • hoeveel winst ze maken
  • hoeveel werknemers ze hebben
  • hoeveel belastingen ze betalen

Als we die informatie hebben voor alle bedrijven, kunnen experts en journalisten makkelijker uitzoeken of multinationals belastingen ontwijken. Stel: een multinational maakt miljarden winst in Luxemburg, maar blijkt daar amper mensen tewerk te stellen. Dan is dat waarschijnlijk een postbusbedrijf dat enkel en alleen is opgericht om fiscale redenen.

Belgisch wetsvoorstel

In België groeit het besef dat meer transparantie dringend nodig is. Politici in België bespreken binnenkort in het federale parlement een wetsvoorstel om publieke land-per-land-rapportering in te voeren in België (ingediend door parlementsleden Kristof Calvo en Georges Gilkinet).

Europese Commissie moet ambitieuzer zijn

In januari kondigde de Europese Commissie een pakket maatregelen aan voor meer transparantie (de Anti Tax Avoidance Transparency package). Met dat pakket maatregelen beveelt de Commissie aan dat alle lidstaten land-per-land-rapportering verplichten voor multinationals.

Maar de aanbevelingen gaat niet ver genoeg: De lidstaten zijn niet verplicht om de resultaten van de land-per-land-rapportering  publiek bekend te maken. Het grote publiek, journalisten en ngo’s zullen de resultaten dus niet kunnen inkijken.

Oxfam-petitie voor meer transparantie

In 16 Europese landen zijn ngo’s (waaronder Oxfam-Solidariteit) campagne aan het voeren voor land-per-land-rapportering die wél publiek toegankelijk is. Dat moet ervoor zorgen dat het volgende voorstel van de Europese Commissie, dat op 12 april gelanceerd wordt, volledige transparantie verplicht.

Heb jij de Oxfam-petitie tegen belastingparadijzen en voor transparantie al getekend? 

Tijd voor actie


 

Thema: 

Europese Unie

Deze communicatie kwam tot stand met de steun van de Europese Unie. De inhoud ervan is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Oxfam-Solidariteit en weerspiegelt niet noodzakelijk de visie van de Europese Unie.