Waarom de situatie van de Palestijnen nog steeds erger wordt

05/06/2017

Israël bezet al 50 jaar Palestijnse gebied. Na al die tijd blijven de levensomstandigheden van de Palestijnen erop achteruitgaan. Maar Europese landen hebben er al miljoenen euro's geïnvesteerd. Voor niets? 

Er wonen 4,8 miljoen Palestijnen in bezet Palestijnse gebied (de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever). Decennium na decennium verslechteren de omstandigheden waarin ze leven. Vandaag, na 50 jaar Israëlische bezetting, is de toestand dramatisch. 

De feiten en cijfers: 

  • 1,6 miljoen mensen hebben niet genoeg te eten in bezet Palestijnse gebied
  • 27 % van de Palestijnen heeft geen werk; in de Gazastrook loopt dat cijfer op tot 43%, een triest wereldrecord
  • 25 % van de Palestijnen leeft in armoede
  • in de Gazastrook is 96% van het beschikbare water niet drinkbaar
  • 2,3 miljoen mensen heeft humanitaire hulp nodig; dat is bijna de helft van alle inwoners van bezet Palestijnse gebied

Bezetting heeft economie kapotgemaakt

De Israëlische bezetting van Palestijns gebied heeft verwoestende gevolgen voor de economie. Toegangswegen worden versperd, er zijn checkpoints, er wordt nog steeds gebouwd aan de scheidingsmuur, land wordt ingepikt om er kolonies te bouwen... De Verenigd Naties (VN) hebben berekend dat de economie van de Palestijnse gebieden 2 keer zo welvarend zou kunnen zijn zonder bezetting

Um Fadi woont in Jabal al-Baba (op de Westelijke Jordaanoever) en vertelt: 

Door de muur is er geen enkele vrijheid meer. Vroeger had ik 50 tot 100 stuks vee. Ik had niets of niemand nodig, ik kon zelf andere mensen te hulp schieten. Wij, de vrouwen, konden kaas en melkproducten verkopen in Jeruzalem. Maar vandaag kunnen we niets doen. Het leven is compleet veranderd. 

Internationale hulp kost buitensporig veel geld

Om de effecten van de Israëlische bezetting te verzachten, heeft de internationale gemeenschap intussen bijna 27 miljard aan humanitaire hulp gegeven voor Palestijnse gebied, sinds de Oslo-akkoorden van 1993. Ook België: voor ons land alleen al gaat het - alleen al in 2016 - over meer dan 20 miljoen euro aan humanitaire hulp. 

Dat er per inwoner zoveel geld gaat naar humanitaire hulp en ontwikkelingshulp, is zo goed als uniek in de wereld. Maar de hulp van de internationale gemeenschap gaat niet samen met politieke druk om een einde te maken aan de bezetting en om Israël zijn verantwoordelijkheid te doen inzien. 

Zonder Israëlische bezetting zou de grote meerderheid van de humanitaire hulp niet nodig zijn. 

Israël vernielt Europese projecten

Met Europese hulp werden en worden veel humaniteire projecten gefinancierd: watertanks, schaapskooien, elektriciteitspalen... Maar die worden regelmatig vernield of in beslag genomen door de Israëlische autoriteiten. Van 2001 tot 2015 was de aangerichte schade goed voor een waarde van 65 miljoen euro. 

Bepaalde landen protesteren soms als reactie op de vernielingen, zoals België. Maar het blijft bij woorden, er komen geen concrete gevolgen op de gewelddaden van Israël. 

Wat is de oplossing?

Het Palestijnse gebied ligt aan een infuus van humanitaire hulp. De internationale gemeenschap moet geen geld blijven verkwisten, maar heeft er alle belang bij om zich nu in te zetten en een oplossing te vinden voor deze situatie. een Deze oplossing moet politiek, vreedzaam en duurzaam zijn. 

De internationale politici kunnen en moeten dringend: 

  • een einde maken aan de Israëlische bezetting van Palestijns gebied, en ook aan de blokkade van de Gazastrook
  • er op toezien dat Israël de mensenrechten respecteert en geen toegang tot humanitaire hulp blokkeert
  • strenger optreden: geen enkele schending van het internationale recht kan zonder gevolgen blijven

Meer over de situatie en Oxfam-werk in Israël en bezet Palestijns gebied