Vrouwenrechten zijn in de eerste plaats mensenrechten

30/11/2019

De rechten van vrouwen en meisjes blijven een brandend actueel thema, dat bleek nog eens op de internationale dag tegen geweld op vrouwen afgelopen maandag. Terwijl ons land de laatste weken dodelijke slachtoffers kende van partnergeweld, lopen cijfers van vermoorde activistes op in Brazilië en Colombia. De vrouwenstrijd is een wereldwijde strijd. Hoewel er enige vooruitgang kan worden vastgesteld, is de echte verandering voor de meerderheid van de vrouwen en meisjes in de wereld vreselijk traag verlopen. De uitdagingen om hun rechten te realiseren blijven talrijk.

Volgens UNWOMEN heeft geen enkel land ter wereld gendergelijkheid bereikt. Geweld tegen vrouwen en meisjes komen steeds vaker in het nieuws, zowel in België als in de wereld. Over het algemeen wordt geschat dat 35% van de vrouwen wereldwijd het slachtoffer is geweest van fysiek en/of seksueel geweld. Meer dan 700 miljoen vrouwen in de wereld zijn uitgehuwelijkt terwijl ze nog kind waren (jonger dan 18 jaar). Minstens 200 miljoen vrouwen en meisjes, hebben in ongeveer 30 landen genitale verminking ondergaan.

Ook op het vlak van politiek en economisch leiderschap is er nog een lange weg te gaan., Zo hadden slechts 17 van de 149 geëvalueerde landen vrouwelijke staatshoofden. Gemiddeld is slechts 18% van de ministers en 24% van de parlementsleden wereldwijd een vrouw. Vrouwen hebben in slechts 60 procent van de landen dezelfde toegang tot financiële diensten als mannen en in slechts 42 procent van de beoordeelde landen hebben vrouwen dezelfde toegang tot landeigendom als mannen. Bovendien besteden vrouwen van de 29 landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, gemiddeld twee keer zoveel tijd als mannen aan huishoudelijke taken. Als de huidige trends zich verder zetten in de toekomst, zal de totale genderkloof in de 106 landen die sinds de eerste editie van het verslag (UNWOMEN) worden bestreken, slechts over 108 jaar kleiner worden.

Er is dringend behoefte aan onmiddellijke wereldwijde actie. Het is ondraaglijk om meer dan 100 jaar te wachten op gendergelijkheid. Veel regeringen (en niet alleen autoritaire regimes) leggen de nadruk op de vrouw als moeder binnen “het gezin”. Begrippen als seksuele opvoeding, abortus of seksuele oriëntatie worden als een bedreiging gezien voor de zogenaamde ‘traditionele familiewaarden’, waaronder een heteroseksueel gezin met kinderen wordt verstaan. Ondanks internationale inspanningen blijven onderhandelingsteksten en politieke verklaringen zwak en laten zij geen enkele vooruitgang zien. De uitdagingen zijn echter aanzienlijk. De Nobelprijs voor de Vrede 2018, toegekend aan Nadia Murad, overlevende van geweld en yezedie-activist, en Denis Mukwege, Congolese gynaecoloog, vestigden de aandacht op seksueel geweld als oorlogswapen in een wereld waar conflicten woeden. De afgelopen weken hebben de media de omvang van de vrouwenmoord in België en Frankrijk laten zien. Elke dag worden er wereldwijd gemiddeld 137 vrouwen gedood door een geliefde, meer dan een derde van hen (ongeveer 30.000 in totaal) door een echtgenoot of ex-echtgenoot (UNWOMEN).

Het is van cruciaal belang om antwoorden voor te stellen om de structurele economische, sociale en milieucrises te boven te komen die vrouwen, meisjes en niet-binaire mensen onevenredig zwaar treffen.Vouwenrechten zijn in de eerste plaats mensenrechten. Die mensenrechtenbenadering moet centraal staan.

België heeft zich de laatste jaren op internationaal niveau gepositioneerd als verdediger van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de empowerment van vrouwen en meisjes. Duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder gendergelijkheid. Als vrouwen en meisjes vooruitgang boeken, maakt de hele samenleving vooruitgang. Wij vragen van onze politici dan ook dat ze voor een duidelijk politiek en institutioneel engagement zorgen dat tegelijk ambitieus én pragmatisch is. We zullen immers allemaal moeten samenwerken om de positie van vrouwen te verbeteren, de economische kansen te versnellen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Sophie Charlier en Lina Neeb, voorzitter en vicevoorzitter van de adviesraad voor gender en ontwikkeling

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter