Vrouwen in Nepal hebben schrik voor hun veiligheid

25/07/2015

Drie maanden na de aardbeving in Nepal leven veel vrouwen in Nepal in angst voor geweld. Want ze hebben weinig privacy en veiligheid in hun tijdelijke onderkomens.

Na een ramp of conflict vluchten altijd veel burgers naar tijdelijke noodkampen. Dat was ook het geval na de aardbeving in Nepal op 25 april. Er werd en wordt nog altijd tijdelijk onderdak voorzien voor de getroffen mensen.

Gebrek aan privacy

Vrouwen zijn in deze situatie extra kwetsbaar. Ze lopen het risico om lastiggevallen te worden, omdat er in de tijdelijke kampen weinig privacy en veiligheid is.

Cecilia Keizer, landendirecteur van Oxfam in Nepal: “Vrouwen leven in angst voor geweld in deze onderkomens. Ze hebben eerst twee enorme aardbevingen overleefd, en nu maakt deze situatie hun trauma alleen maar erger.”

Overbevolkte kampen

Oxfam heeft gesprekken gevoerd met meer dan 500 vrouwen in de zwaarst getroffen regio’s. Daaruit blijkt dat vrouwen en meisjes zich bedreigd voelen door fysiek en seksueel geweld in de overbevolkte tijdelijke kampen.

Veel gezinnen in de tijdelijke kampen leven buiten, onder een tentzeil of in bouwsels van metalen platen. De bewoners delen toiletten en er zijn veel donkere hoeken in de kampen. Daarnaast lopen vooral zwangere vrouwen risico’s, want ze hebben weinig of geen toegang tot gezondheidszorg en schoon water.

Alleenstaande vrouwen

De situatie is in het bijzonder zorgwekkend voor alleenstaande vrouwen: weduwen en gescheiden vrouwen. Zij leven vaak geïsoleerd in hun dorpen. Ze krijgen weinig steun van de gemeenschap bij het puinruimen of bij de bouw van een nieuw, permanent dak boven hun hoofd.

Voor alleenstaande vrouwen is het ook moeilijker om een lening of compensatie te krijgen, want ze hebben geen man die zich voor hen borg stelt.

Het gaat om meer dan enkele vrouwen: in de 13 zwaarst getroffen districten van Nepal zijn er naar schatting 318.000 gezinnen met enkel een vrouw als gezinshoofd.

Sunita Tamang (pseudoniem), 35, uit het district Sindhupalchok, heeft 2 jaar geleden haar man verloren. Bij de aardbeving raakte ze haar huis kwijt. “Wie bouwt er nu een huis voor mij? Ik heb niemand. Ik heb geen geld om een huis te laten bouwen.” Oxfam en lokale organisaties hebben een onderkomen gebouwd voor Sunita en haar twee zoontjes

Hulp houdt rekening met vrouwen

Oxfam heeft op het platteland praatgroepen georganiseerd, om er zeker van te zijn dat er rekening gehouden wordt met de noden van vrouwen tijdens de humanitaire hulp die Oxfam biedt. Dat kan bijvoorbeeld door hygiënespullen te voorzien voor vrouwen en door aparte toiletten voor vrouwen en meisjes te bouwen.

Lily Thapa, directeur van Oxfam-partner Women for Human Rights (WHR): “Met de technische en financiële steun van Oxfam bouwen wij nu in 8 dorpen vrouwencentra. Vrouwen kunnen daar medische zorg krijgen, psychosociale steun en hulp om officiële documenten te verkrijgen die verloren zijn gegaan bij de aardbeving. We zorgen er ook voor dat vrouwen kunnen deelnemen aan projecten voor de heropbouw, waardoor ze wat geld kunnen verdienen.”

367.000 Nepalezen geholpen

Sinds de aardbeving in april heeft Oxfam samen met lokale organisaties al noodhulp gegeven aan 367.888 mensen, in 7 van de zwaarst getroffen districten. Het doel is om tegen eind augustus 400.000 mensen geholpen te hebben.

Deze hulp omvat tijdelijk onderdak, hygiënepakketten, drinkwater, voedsel en sanitaire voorzieningen.