Vissen tussen de bommen in Gaza

25/07/2014

De vissers in Gaza zijn een bijzonder kwetsbare groep en hun bestaansmiddelen zijn al jaren bedreigd, voornamelijk door de blokkade die de zones waar ze mogen vissen beperkt. Het oplaaiende geweld heeft de situatie alleen maar erger gemaakt.

In één seconde zag Sabri Bakr zijn toekomst in stof opgaan. De Israëlische luchtaanvallen op de haven van Gaza hebben zijn nieuwe boot en netten compleet vernield. Dit verlies kan ridicuul lijken terwijl vele anderen er het leven gelaten hebben. Maar voor Sabri en 3.600 lotgenoten heeft dit op lange termijn een impact op zijn mogelijkheden om zijn familie te eten geven.

“Mijn boot en mijn netten zijn helemaal tot as herleid. Wat het nog erger maakt is dat het een nieuwe boot was waarvan ik de lening nog niet heb afbetaald . Hij heeft me ongeveer 10.000 dollar gekost”, vertelt Sabri. « Ik ben al heel mijn leven visser en het is mijn enige bron van inkomsten, voor mij en voor mijn grote familie van 16 mensen.”

Het is niet de eerste beproeving voor Sabri. Sinds Israël de blokkade opgezet heeft op de Gazastrook in 2007, is de visserij beperkt tot op zes zeemijl. De meeste vissen zitten echter vanaf negen zeemijl. 90% van de vissers moeten vechten om te overleven en hebben internationale hulp nodig.

En zelfs als ze binnen de zone van zes zeemijl vissen, lopen ze het risico dat ze gestopt of neergeschoten worden door de Israëlische marine. In de eerste helft van 2014 hebben minstens 177 dergelijke incidenten plaatsgevonden, bijna evenveel als in heel 2013. Begin juli heeft de Israëlische overheid aangekondigd dat de visserszone verder beperkt ging worden tot slechts drie zeemijl. “Het is net een slechte grap.”, vertelt Sabri. “Wat kan je vangen binnen drie zeemijl? Niets.”

Voor Sabri en alle andere burgers die deze crisis doormaken, roept Oxfam beide partijen in het conflict op om spoedig een duurzaam staakt-het-vuren overeen te komen en om het geweld te stoppen. Deze nieuwe opleving van geweld is niets meer dan de laatste in een lange opeenvolging van beproevingen voor de burgers die lijden onder de blokkade van de Gazastrook. Een oplossing op lange termijn is nodig om te komen tot duurzame en zekere vrede voor iedereen. Bovenop een onmiddellijke staakt-het-vuren, moet er een einde gesteld worden aan de blokkade en de beperkingen die burgers als Sabri verhinderen om hun familie te onderhouden.

De actie van Oxfam voor de vissers in de Gazastrook

Om de voedselzekerheid voor kwetsbare groepen als vissers te verbeteren, werkt Oxfam eraan om hun bestaansmiddelen te herstellen zodat ze terug op zee kunnen, hun inkomsten kunnen verhogen en minder afhankelijk worden van humanitaire hulp.

Het herstel van de vissersboten, de netten en de lijnen wordt georganiseerd in het kader van een “cash-for-work”-programma gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Arbeiders zonder werk worden tijdelijk tewerkgesteld om dit herstelwerk te realiseren. Tegelijkertijd werkt Oxfam samen met andere actoren om de kern van de oorzaak van deze situatie te bestrijden: de blokkade.

Noodhulp: