Toewijzing van contract

01/07/2016

Toewijzing van contract in het kader van programma CUBUC126

 

Het contract voor de accelerometers werd toegewezen aan de firma OSOP

 

Land: