Migratie

Vandaag zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht: gedwongen om hun huis te verlaten, gevlucht voor oorlog, geweld en honger. Ze hopen om het leven van hun familie te redden en hun kinderen een betere toekomst te bieden. Ze zijn in uiterste nood, en toch blijft de Europese en internationale gemeenschap hen afschilderen als een bedreiging die  moet tegengehouden worden. Beleidsmakers vergeten dus dat het hier om mensen gaat, die recht hebben op een menswaardige behandeling en een eerlijke kans moeten krijgen om asiel aan te vragen.

Wil jij migranten helpen?
 

 

  • Tijdens een G7-top laten Oxfam-betogers hun stem horen tegen de internationale repressie van migranten die op zoek gaan naar een veiliger of beter leven. Samen eisen we van staatshoofden en overheden een wereldwijd akkoord, dat het leven van migranten overal beschermt.

    Lees meer over
    Migratie
  • Migranten die vastzitten langs de gesloten Balkanroute worden op een bijzonder onmenselijke manier behandeld door de lokale autoriteiten. “We raakten de Hongaarse grens over, maar de politie heeft ons opgepakt”, vertelt Majeed, die vluchtte uit Afghanistan. “We moesten al onze kleren uittrekken en in de sneeuw gaan zitten. Daarna hebben ze ijskoud water over ons uitgekieperd.”

    Lees meer over
    Migratie

86% van de mensen die op de vlucht zijn vinden opvang in hun eigen land of in een van de buurlanden.

België vangt 1 vluchteling op per 208 inwoners. In Libanon is dat 1 op 5.

De uitdagingen

De uitdagingen van migratie

In 2015 gingen steeds meer mensen op zoek naar een veiliger en beter leven. Velen zetten koers naar de Europese grenzen, en daarom besliste de EU om strengere controles uit te voeren en de migratie “een halt toe te roepen”. Door dit beleid zien migranten zich verplicht om in steeds hachelijkere omstandigheden hun tocht te ondernemen.

Wat doet Oxfam

Hoe helpt Oxfam migranten in nood?

Migratie is een complex gegeven. Er zijn vluchtelingen, mensen die erkend worden als asielzoeker en ook economische migranten. Maar het gaat in de eerste plaats om mensen. Oxfam helpt hen zowel in eigen land als in binnen de Europese grenzen, bijvoorbeeld in Italië, Griekenland, de Balkan en natuurlijk België. Waar ze zich ook bevinden, we zorgen ervoor dat ze de nodige spullen en begeleiding krijgen.

“Een menselijke aanpak houdt in dat er niet langer wordt ingezet op de repressie van en de jacht op vluchtelingen. We hebben het hier over mensen, over individuen die ook rechten hebben en wier leven net zo veel waard is als dat van ons. De mensen die hier aankomen, zijn vaak alles kwijtgeraakt. Ze hebben recht op een minimum aan respect en fatsoen.”

Laureen Van Assche, beleidsmedewerker migratie,

Lees meer over
Migratie