Actief burgerschap

Vrouwen en mannen moeten zich kunnen wapenen tegen de oorzaken van armoede. Ze moeten regeringen, bedrijven en internationale organisaties ter verantwoording kunnen roepen. De Arabische Lente toont duidelijk aan dat burgers hun toekomst in eigen handen kunnen nemen. Oxfam wil dit vermogen opdrijven, zodat mannen en vrouwen uit de hele wereld zelf beslissen over hun lot.

 • Cambodja

  Voor textielarbeiders en -arbeidsters zijn de arbeidsvoorwaarden in Cambodja niet bepaald gunstig. Via vakbondsacties en met de steun van Oxfam kunnen zij steeds meer hun stem laten horen. De Schone Klerencampagne, die meerdere ngo’s, vakbonden en verenigingen groepeert, kan een concrete invloed uitoefenen op het terrein. Het maandloon werd daardoor al verhoogd van 43 tot 50 euro.

   

  Lees meer over
  Cambodja
  Actief burgerschap
 • Vietnam Shoes

  Arbeidsters in de schoenfabriek van Hai Phong worden aangemoedigd om zich te organiseren en lid te worden van het comité voor veiligheid en gezondheid. Deze arbeidster, die lid is van het comité, kan de problemen van haar collega’s aankaarten bij de directie. Via deze weg kunnen ook andere aspecten van hun tewerkstelling aangepakt worden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld mee onderhandelen over hun loon, de arbeidsduur, premies, enz.

  Lees meer over
  Vietnam
  Actief burgerschap
 • Vakbondsvrouw Chansada Phetsadaheung (rechts) en de CEO van de Lao-Viet Bank hebben net een collectieve arbeidersovereenkomst ondertekend. Werknemers genieten in Laos vaak nog amper bescherming. Oxfam en haar partner LFTU helpen de vakbonden om daar verandering in te brengen. Een CAO is voor arbeiders en bedienden een cruciale stap op weg naar een waardig loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. Chansada is dan ook bijzonder blij: “Werknemers die een klacht willen neerleggen staan vanaf nu niet meer alleen; als er een probleem is, gaan we als groep in dialoog met de bank!”

  Lees meer over
  Laos
  Actief burgerschap
  LFTU

Oxfam en 238.000 mensen wereldwijd hebben samen Kellogg overtuigd om hun CO2-uitstoot aan te pakken

Van alle verkozen politici wereldwijd is slechts 16 % een vrouw. 

De uitdagingen

De uitdagingen van actief burgerschap

Vandaag leven er ongeveer 1,4 miljard mensen onder de armoedegrens. Regeringen zijn samen met bedrijven in staat om een positieve verandering te brengen. Daarom moeten ze verantwoordelijk gehouden worden voor de huidige situatie. Er moet dringend werk gemaakt worden van actief burgerschap, dat mensen toegang geeft tot informatie en rechtspraak en dat vrijheid van mening en het recht om zich te verenigen mogelijk maakt.

Wat doet Oxfam

Het werk van Oxfam

Oxfam werkt rond dit thema in de volgende landen:

Narith Sok

In Cambodja is geld belangrijker dan de wet. Dus een verandering kan enkel van de georganiseerde arbeiders komen.

Narith Sok, gewezen vicevoorzitter van de Cambodjaanse Federatie van werknemers uit de toerismesector

Lees meer over
CTSWF
Actief burgerschap
Cambodja