Syrië: bijna 3 jaar conflict

25/02/2014

De situatie in Syrië, waar het conflict 3 jaar geleden begon, wordt nog steeds erger. In het binnenland van Syrië hebben 9,3 miljoen mensen humanitaire hulp nodig: er moet dringend een politieke oplossing komen. Oxfam heeft al meer dan 900.000 personen in Syrië, Libanon en Jordanië kunnen helpen.

Wat Oxfam ter plaatse doet

In Libanon kon er nog geen kamp ingericht worden ondanks de massale toestroom van vluchtelingen. We verdelen er wel hygiënekits en cash geld aan kwetsbare gezinnen zodat zij zelf een fatsoenlijk onderkomen kunnen vinden. Op meerdere plekken in het land trachten we de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen te verbeteren. Een Oxfam-partner startte met psychosociaal advies voor gevluchte moeders en kinderen. Sinds het begin van de winter delen we dekens, warme kleding, hygiënekits en plastic dekzeilen uit om de Syrische gezinnen te beschermen tegen de winterkoude.

In Jordanië is Oxfam actief in het vluchtelingenkamp Zaatari, waar we noodlatrines voor 20.000 mensen hebben voorzien. We hebben ook voor toegang tot sanitaire complexen gezorgd voor 8.000 mensen en intussen hebben we het beheer hiervan overgedragen aan de bewoners. We hebben daarnaast een opleidingsprogramma over hygiëne georganiseerd. We geven ook financiële steun aan families buiten de kampen die dreigen hun onderdak te verliezen.

In Syrië zelf hebben we 20 ton materiaal voorzien en hebben we al aan meer dan 500.000 mensen drinkbaar water geleverd. We hebben ook herstelwerken uitgevoerd aan bestaande installaties die zwaar beschadigd werden. Daarbovenop installeerden we ook generatoren voor de elektriciteitsvoorziening van twee waterzuiveringsstations in de stad en provincie Damascus.

Dringend nood aan een politieke oplossing

Ondanks de bemoedigende eerste signalen, hebben de niewe ronde vredesonderhandelingen in Genève, de "Genève II", niet geleid tot een echte doorbraak inzake humanitaire bijstand aan de miljoenen Syriërs die hulp nodig hebben. We hopen dat de nieuwe fase van de onderhandelingen zijn vruchten zal afwerpen. De internationale gemeenschap mag de onderhandelingen niet ondermijnen en alle aanwezige partijen moeten stoppen met wapens te leveren die het conflict verergeren en aanzienlijke schade veroorzaken.