Staak op 15 maart mee voor het klimaat

11/03/2019

Vrijdag 15 maart is het Global Strike for Future. Oxfam komt die dag samen met duizenden jongeren op straat om te staken voor het klimaat. Zo roepen we samen onze politici op om dringend werk te maken van een duurzame toekomst.

Staken voor het klimaat

Na een internationale oproep van de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg zullen op vrijdag 15 maart jongeren uit meer dan 60 landen over de hele wereld staken. De Belgische jongeren van Youth for Climate roepen alle burgers op zich bij hun beweging te voegen voor de grote internationale klimaatstaking Global Strike for Future in ons land.

Oxfam roept, samen met 100 andere organisaties, op om deze historische kans om de omschakeling naar een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving waar te maken, te grijpen.

Strike for future

Staak mee met de jongeren en Oxfam

Waar: Aan het Noordstation in Brussel, op de Koning Albert II-laan, tussen de Koolbrandersstraat en de Georges Matheusstraat

Wanneer: vrijdag 15 maart om 13.00 uur

Waarom komt Oxfam in actie voor het klimaat?

Oxfam pakt de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering aan. Voor de armste gemeenschappen waarmee Oxfam werkt, zijn de gevolgen van de klimaatverandering het grootst, hoewel ze zelf weinig tot geen verantwoordelijkheid dragen.
 
De klimaatverandering heeft nu al een verwoestende impact op die arme gemeenschappen, die ook het meest kwetsbaar zijn. Ze worden vaak gedwongen te leven op gronden waar overstromingen en aardverschuivingen schering en inslag zijn. Extreme weersomstandigheden vernietigen hun huizen, scholen, gewassen en kuddes. Boeren vinden het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen, waardoor het risico op honger in de wereld toeneemt. En weinigen van hen kunnen rekenen op spaargeld in geval van nood.

Wat doet Oxfam voor het klimaat?

Op het terrein: Met onze lokale partners helpen we mensen uit kwetsbare regio's om zich voor te bereiden op klimaatverandering en mogelijke klimaatrampen, overstromingen en droogtes. Als het noodlot toeslaat, biedt Oxfam hulp aan de bevolking, bijvoorbeeld door drinkwater te verdelen of daken en andere beschadigde infrastructuur te herstellen.

Door druk uit te oefenen op politici en mensen te mobiliseren: we eisen dringende actie van onze politici. Deze acties moeten leiden tot rechtvaardige beslissingen die iedereen ten goede komen. Sinds 2 december komen tienduizenden mensen regelmatig op straat om beleidsmakers op te roepen actie te ondernemen. De beweging is enorm, maar politici reageren lauw.

Oxfam dringt met klem aan op een speciale klimaatwet die de koers bepaalt van ons klimaatbeleid met als doel de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen tegen 2030. Oxfam staat achter een wijziging van de huidige wet met onder andere een actieplan voor een rechtvaardige overgang en financiële steun aan de meest kwetsbare landen.
 
Thema: