Oxfam in je testament

Neem Oxfam op in je testament. Een krachtig en hoopgevend signaal dat het ook anders kan. Met een legaat aan Oxfam blijf je meebouwen aan een wereld waarin toekomstige generaties een rechtvaardiger leven leiden. Zo laat jij ook je idealen na. 

“Make poverty history”. Met deze woorden sprak Nelson Mandela op 3 februari 2005 meer dan 20.000 mensen toe in Londen. Met zijn speech riep hij wereldleiders op om wereldwijd een einde te maken aan extreme armoede. Ook jij kan daartoe bijdragen, via je testament. 

Daarom koos Oxfam “Make poverty history” als slogan om op te roepen Oxfam op te nemen in een testament. Want door Oxfam een deel van je erfenis te schenken, werk je mee aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Ook als je er niet meer bent. Je nalatenschap voor een betere wereld.

Tijdens een bezoek aan Brussel op 7 oktober 1993, schrijft Nelson Mandela een bedankingsboodschap voor Oxfam-België, dat nauw betrokken was bij de beweging voor de afschaffing van de apartheid.

Een testament opmaken
 

Je hebt directe erfgenamen

Je voorbehouden erfgenamen (echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende, kinderen, kleinkinderen, ouders) erven automatisch een deel van je erfenis. Dat bedrag is wettelijk bepaald. Maar je kan er voor kiezen ook een deel van je erfenis aan Oxfam na te laten.

Je hebt geen directe erfgenamen

Heb je geen voorbehouden erfgenamen, dan kan je Oxfam-Solidariteit via een gewoon legaat in je testament opnemen. Vanaf 1 juli 2021 kan je in Vlaanderen van een interessant fiscaal voordeel genieten als je een schenking wil doen aan een goed doel, dus ook aan Oxfam.

Duolegaten blijven wel mogelijk na 1 juli maar leveren geen fiscaal voordeel meer op. De erfbelasting voor goede doelen wordt verlaagd naar 0% en wie vanaf dan een vriend of ver familielid iets wil nalaten zal gebruik kunnen maken van de nieuwe “vriendenerfenis” waar je alleen erfbelasting moet betalen van 3% op de eerste schijf van 15 000 euro. Daarom is het veel interessanter om een gewoon testament op te bouwen en geen duolegaat omdat, als je dan een legaat schenkt aan een goede doel, betaalt je geen successierechten.

Schenkingen bij leven

Je kan zowel goederen als geld schenken.  Zo kan je de gedeeltelijke of volledige verdeling van je goederen beter beheren en de successierechten verminderen die uw erfgenamen bij je overlijden normaal moeten betalen.
Je kunt ook tijdens bij leven een schenking doen aan Oxfam-Solidariteit. De schenkingsrechten bij een vzw als Oxfam bedragen slechts 0% in Vlaanderen en 7% in Brussel en Wallonië. 

Waarom Barbara Oxfam opnam in haar testament

Barbara besloot Oxfam op te nemen in haar testament.

"Waarom ik dat deed? De kloof tussen arm en rijk is zo groot in deze wereld. Dat er mensen zijn die niets hebben, vind ik onverdraaglijk”, vertelt ze. “Ik wil mijn geld nalaten aan een organisatie die verandering teweegbrengt. En Oxfam wil het verschil maken. Hoe ouder ik word, hoe meer ik me de vraag stel wat ik wil nalaten. Geld geven aan Oxfam maakt deel uit van mijn nalatenschap. Ik wil onze wereld graag verlaten met de gedachte dat er, dankzij het geld dat ik aan Oxfam schonk, ergens in de wereld positieve verandering komt.”

Wil je onze brochure krijgen of gecontacteerd worden over een legaat aan Oxfam?

Vink jouw keuze(s) aan en vul onderstaand formulier. Je gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de opvolging van deze aanvraag en zullen niet doorgegeven worden aan derden. 

Je kan je gegevens altijd aanpassen door te bellen naar Philippe Schyns op nr. 02 501 67 03 of hem te mailen op philippe.schyns[at]oxfam.org. Privacyverklaring


 

Als je je nummer ingeeft, geef je Oxfam de toestemming je te contacteren over testamenten. Je kan je toestemming altijd intrekken via de contactgegevens die hieronder vermeld worden.

Heb je nog vragen?

Philippe Schyns
Contactpersoon Testamenten

  • Telefoon: 02 501 67 03
  • E-mail: philippe.schyns[at]oxfam.org
  • Per post: Oxfam-Solidariteit, t.a.v. Philippe Schyns, Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel, België

Oxfam-Solidariteit is lid van

Testament.be