Rijke landen houden grens dicht voor Syriërs

16/12/2016

Uit een nieuw Oxfam-rapport blijkt dat rijke landen in staat zijn veel meer Syrische vluchtelingen op te vangen dan ze nu doen. België zou tot 7 keer meer vluchtelingen moeten hervestigen.

Syrische buurlanden als grootste opvangplaatsen

Vijf miljoen Syrische vluchtelingen leven momenteel in een van de buurlanden van Syrië. Ondanks de vrijgevigheid van deze gastlanden, heeft deze gigantische instroom een aanzienlijke impact op de openbare dienstverlening.

De Syrische buurlanden, die inmiddels verzadigd zijn, voeren steeds meer restrictieve maatregelen door. Dit heeft een directe impact heeft op de meest kwetsbare vluchtelingen. Het is tijd dat de rijke landen de verantwoordelijkheid delen.

België gebuisd

Oxfam heeft berekend wat een eerlijke bijdrage zou zijn van elk land in functie van haar economische kracht. België zou zo 4.771 Syrische vluchtelingen kunnen hervestigen.

Maar sinds 2013 zijn slechts 644 Syriërs hervestigd in België. Dit komt neer op 13% van hetgeen we zouden moeten opvangen om een eerlijke bijdrage te leveren. Met dat cijfer ligt België ver achter Canada, dat met de hervestiging van 39.532 Syrische vluchtelingen een bijdrage levert van 248%.

Oproep voor solidariteit

Oxfam roept de rijke landen op om zich gezamenlijk in te zetten voor de veilige opvang van de 10% meest kwetsbare Syrische vluchtelingen. Dit kan door middel van relocatie of andere programma’s voor toelating op basis van humanitaire gronden.

Morgane Thonnart, verantwoordelijke bij Oxfam-Solidariteit voor de crisis in Syrië: Hervestiging zal de crisis niet zal oplossen, maar het is wel een manier om hoop te geven aan veel vluchtelingen en om een concrete daad van solidariteit te tonen aan de buurlanden van Syrië, die de overgrote meerderheid van de vluchtelingen opvangen.

Syrische vluchtelingen als dupe

In haar rapport Waar een wil is, is een weg heeft Oxfam het hervestigingsbeleid van acht landen onder de loep genomen – Duitsland, Australië, Canada, Spanje, de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.

Wat opvalt is dat in sommige landen bureaucratische processen, overbodige controles, en een toenemend xenofobisch politiek klimaat de komst van Syrische vluchtelingen vertraagt.

Morgane Thonnart: Maar al te vaak zagen we ook dit jaar politieke leiders die steeds meer een xenofoob discours hanteerden. Het zijn de Syrische vluchtelingen die hier de dupe van zijn.

Procedures herzien

Andere landen, zoals Canada, zijn daarentegen in staat snel en efficiënt de meest kwetsbare vluchtelingen op te vangen door meer en snellere inzet van geld en ambtenaren. Dit versnelt de hervestigingsprocedure.

Om meer vluchtelingen te kunnen opvangen, moeten bepaalde rijke landen hun procedures verbeteren en lessen leren van de landen die tot op vandaag een voortrekkersrol hebben gespeeld. Zij moeten hun hervestigingsprocedures versnellen voor vluchtelingen in levensbedreigende situaties. En overheden moeten private sponsoringmodellen introduceren als aanvulling op hervestigingsprogramma’s van de overheid.

Het volledige rapport lees je hier