FECORACEN

Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central

Wie?

Federatie van een twintigtal boerencoöperaties

Wat?

Fecoracen helpt boeren bij de commercialisering van hun producten, vooral maïs en bonen, verdedigt hun belangen bij de overheid en doet aan beleidsbeïnvloeding op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Oxfam?

Oxfam steunt het werk dat Fecoracen verricht rond duurzame productie van voedselgewassen, de vermarkting van voedselproducten en de versterking van haar lidcoöperaties en andere producentenverenigingen.

Praktische informatie

Hoofdzetel: 
Santa Tecla
Opgericht in: 
1985
Partner sinds: 
2008

Nieuws en Updates

Persberichten

Er zijn geen persberichten.