Oxfam reageert op zaak van prostitutie in Haïti: wij zijn geschokt

09/02/2018

De Britse krant The Times heeft een artikel gepubliceerd over een prostitutie-zaak in Haïti waarbij de Britse tak van Oxfam in 2011 betrokken was. 

We zijn bij Oxfam geschokt en enorm geschrokken van dit nieuws. 9 oud-medewerkers van de Britse tak van Oxfam hebben in 2011 betaald voor seks, in de nasleep van de zware aardbeving daar. 

In 2010 was er een grote aardbeving in Haïti. Honderdduizenden mensen verloren hun leven, hun huis of familie. Oxfam heeft noodhulp verleend na deze ramp. Tot onze afschuw is nu gebleken dat 9 werknemers van de Britse tak van Oxfam in Haïti, waaronder een Belg, thuis prostituees ontvingen. Dit is onaanvaardbaar en gaat compleet in tegen de waarden van Oxfam. 

We zijn bij Oxfam erg verontwaardigd en geschokt over wat er in 2011 gebeurd is in Haïti. Betalen voor seks gaat in tegen de gedragscode die al onze medewerkers onderschrijven. We zijn een goed doel: we komen net op voor de meest kwetsbare mannen en vrouwen. 

Welke maatregelen zijn er genomen tegen dit seksueel wangedrag?

Oxfam neemt elk vermoeden van seksueel wangedrag bijzonder ernstig. De Britse tak van Oxfam heeft in 2011 een intern onderzoek ingesteld, de nodige officiële instanties geïnformeerd en zelf in de pers gecommuniceerd over het schandaal. 

De betrokken werknemers werden geschorst tijdens het interne onderzoek in 2011. Meerdere werknemers werden ontslagen, omdat het onderzoek de beschuldigingen bevestigde. Enkele anderen zijn zelf opgestapt bij Oxfam terwijl het onderzoek nog liep. 

Waarom heeft Oxfam de politie in Haïti niet gecontacteerd? 

Oxfam Groot-Brittannië heeft overwogen om de politie te contacteren in 2011. Maar we kregen het advies van juristen in Haïti dat het extreem onwaarschijnlijk zou zijn dat de politie op dat moment gevolg zou geven aan dat verzoek. Dat kwam door de aard van de beschuldigingen en de chaotische situatie waarin Haïti zich bevond na de aardbeving.  

Hoe pakken we seksueel wangedrag vandaag aan?

Wanneer we nu terugkijken op dit incident, moeten we toegeven dat onze reactie toen niet voldeed aan de normen die we onszelf vandaag opleggen. Dit had nooit mogen gebeuren. We engageren ons om op een duurzame manier verandering te brengen in de manier waarop we omgaan met beschuldigingen en zaken van seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten. 

In oktober 2017 heeft onze Raad van Bestuur een nieuwe versie van onze Code of Conduct goedgekeurd. Deze gedragscode verbiedt nu expliciet de problemen die voortkomen uit dit incident. We hebben ook een internationaal beschermingscomité (Safeguarding Taskforce) opgezet voor de preventie van seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten binnen Oxfam.  

Wat er in Haïti is gebeurd, past totaal niet bij een organisatie die aan ontwikkelingssamenwerking doet en juist opkomt voor de rechten van vrouwen.  

U leest hier ook onze persreactie.

 

Land: