Oxfam helpt mensen in nood na doortocht cycloon Idai in Zuid-Oost Afrika

19/03/2019

Afgelopen donderdag en vrijdag richtte cycloon Idai grote vernielingen aan in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. We hebben nog weinig zicht op de omvang van de schade. Het dodental is nog onbekend, er zijn honderden mensen vermist, bijna 1 miljoen mensen hebben hulp nodig of hebben geen toegang meer tot basisdiensten als elektriciteit of water.

Schenk nu

Oxfam-Solidariteit heeft donderdag 21 maart een oproep gelanceerd om geld te schenken voor de mensen in nood in Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

Op dit moment maken Oxfam-teams in de landen die getroffen zijn een inschatting van wat de bevolking het meest dringend nodig heeft.

Ze hebben al zware vernielingen aan woningen vastgesteld, vernielde velden, onbruikbare wegen en bruggen, vernielde communicatie-infrastructuur waardoor communiceren bijna onmogelijk is geworden en gebieden onbereikbaar zijn.

Snel hulp leveren is noodzakelijk

Doe een gift

Verwacht wordt dat het dodentol en aantal gewonden de komende dagen nog zal stijgen, boven de momenteel geschatte 3 miljoen. Het blijft regenen en het water blijft stijgen in sommige gebieden. Zoek- en reddingsacties - en vervolgens hulpverlening - worden vreselijk belemmerd.

In deze eerste fase verleent Oxfam noodhulp:

  • We zetten programma’s op verbonden met water, sanitair en hygiëne
  • We verdelen tabletten om water te zuiveren, emmers en hygiënekits
  • We leveren voedsel aan kwetsbare families
  • We zorgen voor tijdelijk onderdak
  • We ondersteunen overheidsdiensten

Schenk nu

Oxfam maakt met Care en Save the Children deel uit van het COSACA consortium in Mozambique dat, met de financiële steun van de Vlaamse Regering, snel, voorbereid en efficiënt reageert bij rampen van deze omvang.

Volg de hulpverlening na cycloon Idai op de voet.

Land: