Oxfam gaat strijd aan tegen ongelijkheid, met steun van Joseph Stiglitz en Kofi Annan

30/10/2014

Decennia van strijd tegen armoede dreigen teniet gedaan te worden door groeiende ongelijkheid. Dat wordt duidelijk in het nieuwe Oxfam-rapport “Krijg Gelijk: Time to end extreme inequality”.

Het rapport Time to End Extreme Inequality gaat in op de tegenstelling tussen extreme rijken en de honderden miljoenen mensen in diepe armoede, zonder gezondheidszorg en onderwijs.

Half miljoen dollar per minuut

De 85 rijkste mensen, die samen evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking, zagen in het afgelopen jaar hun rijkdom groeien met 244 miljard dollar. Dat is een half miljoen dollar per minuut. In dezelfde periode dat het aantal miljardairs verdubbelde, stierven een miljoen moeders tijdens de bevalling, eenvoudigweg door gebrek aan goede zorgen.

Wereldwijd noemden leiders dit jaar extreme ongelijkheid de ‘uitdaging van onze tijd’. Van president Obama, tot de paus, maar ook leidende economische instellingen als het IMF en World Economic Forum. Niet handelen is volgens hen zeer schadelijk, zowel vanuit economisch als sociaal oogpunt. Maar toch bleef het grotendeels bij mooie woorden.

Wereldwijde campagne

Het nieuwe rapport van Oxfam, ondersteund door beroemdheden als Kofi Annan, Mandela’s weduwe Graça Machel en de econoom Joseph Stiglitz, luidt een wereldwijde Oxfam-campagne in tegen extreme ongelijkheid. Oxfam wil daarmee wereldleiders oproepen over te gaan tot daden en om te zorgen dat de armsten recht wordt gedaan.

Zo moet belastingontwijking door multinationals en door de rijkste mensen ter wereld worden uitgebannen. Arme landen missen daardoor miljarden aan inkomsten, die zij dringend nodig hebben voor zorg, onderwijs en ontwikkeling van hun land.

Meer geld dan je kan uitgeven

“Veel mensen denken nog steeds dat economische groei automatisch leidt tot meer welvaart voor iedereen,” zegt Xavier Declercq, directeur beleidswerk van Oxfam-Solidariteit. “Dat idee is compleet achterhaald.” Groei concentreert steeds meer welvaart in de handen van een kleine elite. “Extreme ongelijkheid blokkeert de vooruitgang. Ze voedt de instabiliteit in de wereld en ze corrumpeert de politiek. Wereldwijd sterven miljoenen door een gebrek aan gezondheidszorg, terwijl enkele extreem rijke mensen meer geld bezitten dan ze op een mensenleven kunnen uitgeven.”

Alle kinderen naar school

‘Dat mensonterende armoede steeds verder toeneemt tegenover absurde rijkdom, is geen vaststaand gegeven,’ zegt Declercq. ‘Het is het gevolg van een ontsporend systeem. De regels werken in het voordeel van grote machtige bedrijven en een rijke elite, die steeds meer rijkdom en macht in handen krijgen, ten koste van steeds meer mensen die in armoede leven.’

Een heffing van 1,5% op het vermogen van miljardairs zou jaarlijks al voldoende opbrengen om alle kinderen naar school te laten gaan en basisgezondheidszorg in alle arme landen mogelijk te maken.

“Genoeg is genoeg”

“Niet ingrijpen is geen optie meer. Genoeg is genoeg. Niet omdat we mensen met geld hun auto, villa of jacht niet gunnen, maar omdat het onacceptabel is dat rijken gewoonweg langer en gezonder leven dan mensen die minder middelen hebben.”

 

Thema: