Opvang Syrische vluchtelingen schiet tekort

08/12/2014

Oxfam samen met 29 internationale ngo’s eist asiel voor 5% van de meest kwetsbare Syrische vluchtelingen die zich nu in de buurlanden van Syrië bevinden. Dat komt neer op ongeveer 1.800 plaatsen in België. Acht keer meer dan wat nu voorzien is door Staatssecretaris Theo Francken.

Met bijna 3,6 miljoen zijn ze, de Syrische vluchtelingen die momenteel in Turkije, Libanon of Jordanië verblijven. Over hun lot vergaderen de VN op 9 december in Genève. Tot op heden heeft de internationale gemeenschap hervestiging toegezegd aan minder dan 2 procent van de meest kwetsbare 180.000 vluchtelingen, nog zonder een duidelijk tijdspad.

Syrië’s buurlanden hebben zich de afgelopen drie en een half jaar gul opgesteld. Dit heeft hun infrastructuur en openbare voorzieningen onder zware druk gezet. Turkije en Libanon hebben elk meer dan 1 miljoen geregistreerde vluchtelingen opgenomen. Nu is een op de vier inwoners van Libanon een Syrische vluchteling. In Jordanië zitten ruim 618.000 vluchtelingen, en in Irak ruim 225.000, bovenop de miljoenen intern ontheemde Irakezen. Naarmate de middelen minder worden, betalen de vluchtelingen en gastgemeenschappen een steeds hogere prijs, en zien de buurlanden zich gedwongen de grenzen te sluiten, waardoor het steeds moeilijker wordt om de oorlog in Syrië te ontvluchten.

Plan-Francken amper goed voor 1 op 8 noodzakelijke plaatsen

Ook België zal vertegenwoordigd zijn in Genève. Onlangs kondigde de Federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de Kamer aan dat het quotum in België van 2015 voor de hervestiging van Syrische vluchtelingen zal verdubbeld worden. Zo komt België op een totaal van 225 vluchtelingen tegen einde van 2015. Maar om tegemoet te komen aan de 5%-eis van de 30 ngo’s, zou België maar liefst 8 keer meer opvangplaatsen moeten voorzien – minimum 1.800.

“Wij verwelkomen deze aankondiging van de Staatssecretaris, maar het is slecht een eerste stap”, zegt Liesbeth Goossens, verantwoordelijke humanitaire beleidsbeïnvloeding bij Oxfam-Solidariteit. “Wij hopen dat de regering dit quotum in de nabije toekomst nog omhoog zal trekken en ook andere vormen van humanitaire opvang zal overwegen, rekening houdend met de hoge noden in de regio.”

Terwijl 5% slechts een fractie is van het totale aantal vluchtelingen, geeft het tegen eind volgend jaar wel hoop op een betere toekomst en veiligheid aan 180.000 kwetsbare vluchtelingen. Zij worden door de VN-vluchtelingenorganisatie geïdentificeerd. Het gaat vaak om mensen met grote gezondheidsproblemen, of vrouwen en kinderen die risico’s lopen. Het opnemen van de meest kwetsbare mensen vermindert de druk op de openbare voorzieningen in Syrië’s buurlanden. Het is een noodzakelijk reddingsboei voor kwetsbare mensen en een kwetsbare regio.

Om meer te weten over wat Oxfam doet voor Syrische vluchtelingen