20km de Bruxelles avec OXFAM

Soutenez mon action. 

EUR
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die in de afbeelding worden weergegeven.

informatie over fondsenwerving

Wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Oxfam-Solidariteit verstuurt de attesten automatisch in de maand maart in het jaar na uw gift. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.


VEF-AERF

Oxfam-Solidariteit is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

€ 40,00 
Streefbedrag: 
€ 250

Cette année j'ai décidé de participer aux 20km de Bruxelles en soutenant les projets d'Oxfam pour un monde un peu plus juste!
Si tu as envie de me soutenir dans cette aventure n'hésite pas à faire un don!!
"Les grandes rivières sont faites de petites gouttes d'eau!"
Benoit

Overzicht van schenkingen

Er is nog niet geschonken voor deze actie.