Millenniumdoelen 2.0: meer en beter

Op 27 september van dit jaar moeten de landen van de Verenigde Naties de opvolgers van de Millenniumdoelen klaar hebben: de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, of sustainable development goals (SDG’s).
06/02/2015

Extreme armoede, ongelijkheid, ziektes en honger in de wereld: dat moest in 2015 maar eens gedaan zijn. Om dat te doen werden internationaal 8 meetbare Millenniumdoelen afgesproken. Is dat gelukt?

De Millenniumdoelen halen is maar gedeeltelijk gelukt, zo blijkt. Dat er vooruitgang is geboekt, is zeker. Dat er tegelijkertijd nog grote uitdagingen zijn eveneens.

Het eerste en bekendste doel, het halveren van de extreme armoede in de wereld, werd gehaald. Wat kindersterfte, onderwijs en gelijke rechten voor man en vrouw betreft was er ook vooruitgang. Maar de successen blijken erg verdeeld: zo vielen bepaalde regio’s zo goed als volledig uit de boot.

Het moet meer zijn

De doelen werden opgesteld vanuit een ouderwetse focus op “ontwikkelingsdoelstellingen”. Daardoor hebben ze weinig aandacht voor wereldwijde problemen als klimaatverandering en ongelijkheid. De rol van rijke landen in het verwezenlijken ervan bleef dan ook erg vrijblijvend.

Nieuwe doelen

Op 27 september van dit jaar moeten de landen van de Verenigde Naties de opvolgers van de Millenniumdoelen klaar hebben: de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, of sustainable development goals (SDG’s).

SD-wat?

De - voorlopig – 17 nieuwe doelen zullen de belangrijkste, wereldwijde uitdagingen voor de komende 15 jaar in één pakket verzamelen. Zo wordt vermeden dat alleen armere landen verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen.

Nieuwjaarsbrief

Eind januari trokken honderd Belgische senioren naar het federale parlement om er hun nieuwjaarsbrief voor te lezen voor politici. In de nieuwjaarsbrief vroegen ze de politici om de lat in de toekomst hoger te leggen.

Wat wil Oxfam-Solidariteit?

De 17 sustainable development goals (SDG's) moeten de wortels van problemen aanpakken en honderd procent gaan voor duurzame oplossingen. Op dit moment leggen de nieuwe doelen nog niet genoeg de nadruk op duurzame consumptie- en productiepatronen als doel op zich.

Consumptie en productie

Als de manier waarop we consumeren en produceren niet verandert, kunnen we ook problemen als armoede en klimaat niet grondig aanpakken. De nieuwe doelen erkennen wel dat we onze economie moeten transformeren. Maar ze maken geen enkele melding van de oorzaken van overconsumptie, van de link tussen de huidige handelsregels en de uitbuiting van mens en planeet en van de nood aan striktere financiële regulering. Dat zijn essentiële oorzaken van armoede en ongelijkheid. We moeten rekening houden met de grenzen van onze planeet om sociale rechtvaardigheid te realiseren.

Laat zien dat je het meent

"Politici, doe zoveel mogelijk om van de nieuwe doelen voor duurzame ontwikkeling het beste te maken." Dat vraagt de Coalitie De Tijd Loopt, een samenwerking tussen 25 ngo’s (waaronder Oxfam-Solidariteit) die begaan zijn met de verwezenlijking van de Millenniumdoelen - en nu ook met de opvolgers ervan.

Geef je engagement en laat zien dat je het meent. Tatoeëer jezelf (in ’t echt) of een politicus (virtueel) op www.action2015.be.