Migratie: is solidariteit een misdaad?

18/12/2018

Vandaag is het de Internationale Dag van de Migrant. Teken de Europese petitie om zowel de migranten te steunen als de mensen die hen proberen te helpen.

De winter staat voor de deur. Duizenden families hebben al hun bezittingen moeten achterlaten en bereiden zich nu voor op de vrieskou. De politieke onrust van de voorbije weken heeft nogmaals aangetoond dat migratie vaak als electoraal instrument wordt ingezet. Laten we hen samen tonen welke richting we uit willen door ervoor te zorgen dat solidariteit en gastvrijheid niet als een misdaad worden bestempeld!

Teken de petitie

Kom op voor een solidair Europa

Dankzij de steun van zowat 17.000 burgers is de Belgische bevolking een stuwende kracht achter het Europees Burgerinitiatief (EBI), een petitie waarin onder andere Europa wordt opgeroepen om migranten op een humanere manier te behandelen. Als het EBI één miljoen handtekeningen verzamelt, dan is de Europese Commissie verplicht om onze eisen te behandelen. Help je ons om dit te bereiken?

Teken de petitie

Wat vragen we?

  • We vragen dat humanitaire hulp geven aan migranten niet meer afgeschilderd wordt  als een zware criminele daad. Niemand mag vervolgd of beboet worden omdat hij/zij hulp of onderdak heeft gegeven aan een migrant. We vragen dat de Europese Commissie deze tendens bij bepaalde EU-lidstaten stopt.
  • We vragen de nodige financiële middelen van de overheid voor de opvang van migranten door gewone burgers en door organisaties. Er zijn veel Europeanen die migranten een veilig onderdak willen bieden, begeleiden en mee de kans op een nieuw leven geven. We vragen de Commissie rechtstreekse steun voor lokale initiatieven die mensen op de vlucht helpen.
  • We vragen dat Europa klachtenprocedures creëert en versterkt voor situaties waarin de mensenrechten van migranten geschonden worden. Iedereen heeft recht op gerechtigheid. De Commissie moet zorgen voor efficiënte middelen en regels om mensen te beschermen die slachtoffer worden van criminaliteit of uitbuiting én van mensenrechten-schendingen aan de grenzen van Europa. 

Klik hier om meer te weten te komen over de waarden waar Oxfam voor ijvert en over de concrete acties om migranten te helpen.

Thema: