Mozambique

De Republiek Mozambique kent een zeer hoge graad van armoede. Daardoor bengelt het land onderaan de lijst van ontwikkelingslanden. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de absolute armoededrempel. Vooral mensen die leven van familiale landbouw zijn erg kwetsbaar. Ze hebben maar beperkt toegang tot sociale basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs. Sociale uitsluiting omwille van geslacht, leeftijd of gezondheid vormen een hindernis voor ontwikkeling. Bovendien krijgt Mozambique elk jaar af te rekenen met overstromingen.

 • Mozambique UDACA

  Xavier Francisco, 30, nieuwe voorzitter van de Union Distrital de Cooperativas y Asociaciones Agropecuarias (UDACA) sinds 2012: “We investeren veel in vorming en uitwisseling omdat we sterk geloven in het project Boeren leren van boeren. We kunnen voortbouwen op de ervaringen van de vroegere beheerders. Maar op het vlak van vrouwenrechten wachten ons nog vele uitdagingen.”

  Lees meer over
  Mozambique
  Voedsel voor iedereen
  UDACA
 • Deze boerinnen in Mozambique werken op de velden met verouderde schoffels. Ze hebben daardoor vaak pijn tijdens het werken. De vrouwen hebben daarom in 4 dorpen beter gereedschap ontwikkeld, samen met 2 partnerorganisaties van Oxfam, UDACC en UPC-CD. Zo kunnen ze meer eten op tafel brengen, terwijl hun lichaam gespaard wordt.

  Lees meer over
  Mozambique
  Ongelijkheid
 • In Mozambique is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groot. “Er is een tendens om de strijd voor vrouwenrechten te banaliseren op basis van culturele argumenten en het in stand houden van tradities”, vertelt Ana Loforte van Oxfam-partner WLSA. WLSA maakt vrouwen in Mozambique daarom bewust van hun rechten en probeert beetje bij beetje het beleid te beïnvloeden.

  Lees meer over
  Mozambique
  Ongelijkheid
  WLSA Mozambique

35% van de gezinnen is niet zeker genoeg eten te hebben.

In 30% van de gezinnen is een vrouw het gezinshoofd.

De uitdagingen

De uitdagingen in Mozambique

Mozambique staat op de tiende laatste plaats in de VN-ontwikkelingsindex. Dankzij het herstel van de landbouw, buitenlandse investeringen en ontwikkelingshulp kent het land eindelijk economische groei. Maar er is veel geweld tegen vrouwen. En op het vlak van sociale zekerheid valt nog een hele weg af te leggen. Een sterker middenveld kan er mee voor zorgen dat de rechten van de bevolking gerespecteerd worden en dat het beleid duurzamer wordt, ook op het vlak van rampenbestrijding.

Wat doet Oxfam

Wat doet Oxfam in Mozambique

Oxfam helpt boerenorganisaties om hun krachten te bundelen, zodat ze erin slagen om hun gronden en inkomen veilig te stellen. Oxfam stelt hen zowel financiële middelen als vorming ter beschikking. Inspraak in de partnerorganisaties en aandacht voor gendergelijkheid staan centraal in onze samenwerking. Samen met partnerorganisaties zijn we ook actief rond geweld tegen vrouwen, vooral dan op het vlak van opvang van vrouwen.
Eric Callier

Als de boer zijn grond verliest, worden voedsel en inkomen erg onzeker. Wij moeten dus zeer waakzaam zijn.

Eric Callier, Programmabeheerder Mozambique

Lees meer over
Voedsel voor iedereen
Mozambique