Haïti

Haïti behoort tot de armste landen ter wereld. Door decennia van politieke crises en natuurrampen kent het weinig economische ontwikkeling. Het land is zeer kwetsbaar voor de effecten van de klimaatverandering. De helft van de bevolking woont op het platteland en leeft van landbouw. Maar de overheid slaagt er niet in om de landbouw nieuw leven in te blazen of om de extreme armoede aan te pakken.

 • Haïti: Veterimed

  "Ik kan bijdragen aan het welzijn van mijn familie, en ervoor zorgen dat mijn kinderen niets te kort komen en naar school gaan. Dat is wat er veranderd is." Hélène Paul is boerin in Haïti. Na de aardbeving van januari 2010 heeft Oxfam ‘Lèt Agogo’ financieel gesteund. Dat is een programma van onze partnerorganisatie Veterimed. Hélène kreeg een koe, die ze na 4 jaar verkoopt aan een andere landbouwer. Daardoor kon ze tijdelijk de melkproductie opdrijven en ook bijdragen aan het herstel van de landbouw.

  Lees meer over
  Haïti
  Voedsel voor iedereen
  Veterimed

350.000 Haïtianen leven – na de aardbeving in 2010 - nog steeds in zeer slechte hygiënische omstandigheden. Ze hebben onvoldoende toegang tot water en voedsel.

Oxfam heeft al meer dan 106 miljoen dollar bijgedragen voor noodhulp en voor de wederopbouw op korte en lange termijn .

De uitdagingen

De uitdagingen in Haïti

Haïti heeft een woelige politieke geschiedenis gekend, zowel als kolonie als onder leiding van repressieve dictators, waaronder de familie Duvalier. Vandaag de dag heeft het land nog steeds zwakke democratische instellingen. Er gaapt een diepe kloof tussen rijk en arm. De dreiging van aardbevingen en tropische stormen is nooit ver weg. De uitdagingen blijven groot: een duurzame landbouw ontwikkelen gekoppeld aan meer participatie van de bevolking en een sterkere voorbereiding op rampen.

Wat doet Oxfam

Wat Oxfam doet in Haïti?

Oxfam werkt al vele jaren samen met partnerorganisaties in Haïti. We helpen om technische vormingen over duurzame landbouw te organiseren en we doen mee acties voor een betere toegang tot de markt. We helpen organisaties van vrouwen en boeren om hun rechten te verdedigen. Omdat er in Haïti vaak natuurrampen plaatsvinden, werken we ook samen aan risicopreventie en een goede voorbereiding op rampen.

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners: