Guatemala

Guatemala is met zijn rijkdom aan bodemschatten en biodiversiteit een van de Centraal-Amerikaanse landen met het grootste potentieel. Maar de ongelijkheid is groot en neemt zelfs nog toe. Alle macht en rijkdom zijn in handen van een kleine groep blanke mannen. De helft van de autochtone bevolking lijdt daardoor aan chronische ondervoeding. Er is discriminatie, waarvan de Indiaanse vrouwen het grootste slachtoffer zijn. De zwakste bevolkingsgroepen lijden bovendien het meest onder natuurrampen en droogte.

  • In Huehuetenango (Guatemala) zijn lokale bewoners van hun land verjaagd door buitenlandse bedrijven. Oxfam-partner CEIBA steunt boeren om opnieuw toegang tot hun land te krijgen. CEIBA helpt de mensen in de dorpen ook om maïs, pompoenen en bonen te telen op gezamenlijke grond van hun gemeenschap. Zo zijn mensen opnieuw zeker van hun eten en hebben ze bovendien meer gevarieerd en evenwichtig eten op tafel.

    Lees meer over
    Guatemala
    Landroof
    CEIBA

De uitdagingen

De uitdagingen in Guatemala

Na een lange burgeroorlog was in Guatemala de weg vrij voor buitenlandse investeringen en vrijhandelsakkoorden. De helft van de bevolking is actief in de landbouw, goed voor 40 procent van de export. Voedselzekerheid wordt een steeds groter aandachtspunt gezien de toenemende export. De dienstensector en het toerisme bloeien. Maar de rechten van de inheemse bevolking worden niet gerespecteerd. Jongeren hebben weinig uitzicht op betere kansen en het geweld tegen vrouwen neemt toe.

Wat doet Oxfam

Wat doet Oxfam in Guatemala?

Oxfam ondersteunt inheemse vrouwen en arme gemeenschappen om toegang te krijgen tot grond en om de voedselproductie te verbeteren. We versterken lokale organisaties. Zo kunnen zij wegen op het beleid, mee zorgen voor de toegang tot basisvoorzieningen en voor een eerlijk aandeel in de natuurlijke rijkdommen. Aandachtspunten voor Oxfam zijn gendergelijkheid, agro-ecologische technieken en de plattelandseconomie. We ondersteunen risicopreventie, om zo de landbouw beter voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

Nieuws en Updates

Florineldi Ochoa Morales de Lopez

Ik wil een rolmodel zijn voor mijn kinderen en voor andere vrouwen.

Mildred Florineldi Ochoa Morales de Lopez, begunstigde van onze partner AMES

Lees meer over
AMES
Gelijke rechten voor vrouwen
Guatemala