Human Resources Directrice.teur (v/m/x)

Human Resources Directrice.teur (m/v/x)

Voltijds contract (40u) van onbepaalde duur. Plaats tewerkstelling Brussel/Gent.

 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede en ongelijkheid.

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij kwetsbare gemeenschappen hun leven in eigen handen kunnen nemen.  Als lid van de Oxfam-confederatie zet Oxfam België daarbij in op een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en het publiek te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich daarnaast in voor eerlijke en duurzame handel, en ondersteunt de circulaire en sociale economie in België.

Waar kom je terecht?

De directeur.trice HR is verantwoordelijk voor een stimulerend HR beleid in de organisatie. Z/Hij waakt over de ontwikkeling en operationalisatie van Oxfam’s Employer Brand: z/hij zet in op een lerende organisatie waar medewerkers versterkt worden en kansen krijgen om te groeien en waar de nodige aandacht uitgaat naar het welzijn van elke medewerker. Daarnaast coordineert z/hij het HR team (+/- 10 leden) dat zorgt voor efficiënte HR processen op vlak van payroll, personeelsadministratie, rekrutering, verloning, opleiding, functionering en evaluaties, etc.

Je verantwoordelijkheden:

Strategie & HR Beleid:

 • ontwikkelt een positief en innoverend HR-beleid in samenspraak met de directie en de Raad van Bestuur om de doelstellingen en waarden van de organisatie te ondersteunen en zorgt voor voldoende draagvlak;
 • begeleidt de algemeen directeur en de collega directieleden bij de implementatie van het HR beleid op de werkvloer bvb functionerings-en evaluatiecyclus,..;
 • monitort de tevredenheid/het engagement van de medewerkers en is gericht op continue verbetering van het HR beleid;
 • zorgt voor een dynamisch rekruteringsbeleid en werkt aan een employer brand
 • werkt mee aan een dynamisch en wervend intern communicatiebeleid, in samenwerking met de verantwoordelijke voor interne communicatie.
 • Coördineert de harmonisatie van HR-processen, procedures en arbeidsvoorwaarden in kader van de voortgang van de integratie tussen Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fairtrade.

HR team leiden en coachen:

 • Dagelijkse operationele (bege-)leiding in functie van de noden (individueel niveau van maturiteit mbt de taken en de situaties die zich voordoen). Dit vertaalt zich in: planning en organisatie van de taken, coaching, informatie verstrekking middels individuele one-to-one’s of teammeetings;
 • Opmaak correcte begroting voor de eigen dienst en opvolging hiervan;
 • Zorg dragen voor een optimale samenwerking tussen de teamleden onderling, alsook tussen de leden van het eigen team en die van andere teams, middels: overleg, opvolging van de team (overschrijdende-) doelen zoals beschreven in de jaarplannen, stimulering van kennisdeling, stimulering van samenwerking door peter/meterschappen, dienst overschrijdend overleg, het bewaken van de goede sfeer;
 • Regelmatig opvolgen (en indien nodig bijsturen) van de individuele en team(overschrijdende) doelstellingen. In het geval van team overschrijdende doelstellingen regelmatig overleggen met het hoofd/de hoofden van de andere teams;
 • Kennen en opvolgen van de belangrijkste interne procedures en regels mbt personeel,..
 • Verantwoordelijk voor de aanwerving van competente teamleden, het voeren van functionerings-en evaluatiegesprekken, het signaleren van opleidingsnoden.

Eindverantwoordelijkheid voor Personeelsadministratie samen met HR team:

 • Coördinatie van de opmaak van budgetten  (personeelskosten, vorming, enz.) voor de verschillende afdelingen van de organisatie;
 • Het jaarbudget van de HR-dienst opmaken;
 • Zorgen voor een controle van de personeelsubsidies: ontvangst, bedrag en correcte toewijzing;
 • Analyseren en becommentariëren van de sociale balans;
 • Ervoor zorgen dat de samenwerking met de Externe Preventie- en Veiligheidsdienst alsook met het sociaal secretariaat qua begeleiding voldoet aan de noden van de organisatie.

Collectieve professionele relaties :

 • Deelnemen aan  en HR-onderwerpen voorleggen en onderhandelen in de vergaderingen van de ondernemingsraad en vergaderingen syndicale delegatie;
 • Deelnemen aan en HR-onderwerpen voorleggen en onderhandelen in de vergaderingen van het Preventie- en Veiligheidscomité op het werk;
 • De evolutie van de sociale wetgeving opvolgen, werkbare maatregelen treffen rond, tewerkstellingsmaatregelen, enz;
 • Op de hoogte blijven van de genomen beslissingen in de aanwezige Paritaire Comités, en onderhandelen met de bevoegde autoriteiten.
 • Onderhandelingen uitvoeren over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, in samenwerking met de algemeen directeur.

Internationale professionele relaties :

 • verzekert de relaties met Oxfam International m.b.t het HR beleid;
 • zorgt voor de overeenstemming tussen het HR beleid van Oxfam België/Belgique en Oxfam international;
 • zorgt voor de (aan)/(toe)passing van in België van gemeenschappelijke regels, bv inzage werving en loonbeleid van buitenlandse werkkrachten;
 • Netwerking met NGO-federaties op HR-gebied.

Jouw profiel

 • Bachelor- of masterdiploma (HR of arbeidswetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring;
 • Sterke affiniteit met de waarden, visie en missie van Oxfam België;
 • Minimum 10 jaar ervaring in een HR-dienst (generalist) waarvan minimum 5 jaar als directeur of leidinggevende;
 • Goede kennis van de Belgische sociale wetgeving;
 • Goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels;
 • Goed functioneren in team en in netwerken, maar ook in staat om autonoom te werken;
 • Flexibel zijn en zin voor initiatief hebben in het zoeken naar oplossingen;
 • Resultaatsgericht werken;
 • In staat om een trekkersrol te spelen en verandering teweeg te brengen;
 • Blijk geven van empatisch leiderschap (coachen, delegeren, opvolging, enz.).

Oxfam biedt jou:

 • Een uitdagende HR-functie in een internationale omgeving;
 • Plaats van tewerkstelling:  Brussel en Gent;
 • Flexibel werkschema: post-Corona new ways of working laat 50% thuiswerk toe;
 • Maandelijks brutosalaris: min. 3.120,22 euro – max. 5.084,06 euro (voor 30 jaar nuttige ervaring) + extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en mogelijkheid tot fietsleasing);
 • Voltijds contract (40u) van onbepaalde duur/ 12 ADV-dagen.

Solliciteren

Stuur uw CV en motivatiebrief voor 25 oktober naar OBE.jobs@oxfam.org vermelding van « Naam Voornaam + HR-directrice.teur».

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.

We engageren ons om kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en hun welzijn te bevorderen. We verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en onze waarden delen en dat ze een gedragscode volgen (meer info: https://www.oxfam.be).