Gelijke rechten voor vrouwen: de uitdagingen

Je hebt meer kans om arm te zijn als je een vrouw bent. 9 op de 10 miljardairs zijn mannen, terwijl vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de armste bevolkingsgroepen. Dat kan en móet anders. Want wanneer vrouwenrechten gerespecteerd worden, heeft dat een positieve impact op de voedselzekerheid, het milieu en zelfs de kans op conflicten.

Vrouwen worden jammer genoeg overal ter wereld nog steeds gediscrimineerd, en die discriminatie neemt veel vormen aan:

  • vrouwen krijgen veel vaker te maken met seksueel of fysiek geweld;
  • ze kunnen veel moeilijker een eigen grond of huis kopen;
  • ze verdienen minder dan mannen, ook al werken ze meer;
  • ze gaan gemiddeld minder lang naar school.

De machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn ongelijk verdeeld, en daardoor hebben vrouwen minder kans om hun talenten te ontplooien en hun stem te laten gelden.

Vrouwenwerk is onzichtbaar

Wist je dat 60% van de mensen die werken maar toch in armoede leven, een vrouw is?

Toch werken vrouwen gemiddeld meer uren dan mannen – soms zelfs het dubbele. Hoe kan dat?

  • Het werk dat vrouwen doen, wordt vaak niet erkend. Veel vrouwen werken thuis om voor hun kinderen of ouders te zorgen, of om het huishouden te doen.
  • Daarnaast werken veel vrouwen in de informele sector, bijvoorbeeld  als straatverkoopsters of kuisvrouwen. Meestal gebeurt dat zonder contract of enige vorm van juridische bescherming. 

Vrouwen kunnen honger verminderen

Ook in de landbouwsector is er een grote kloof tussen mannen en vrouwen. Mannen bezitten de grote meerderheid van de landbouwgronden. Ze hebben een monopolie op de markt en kunnen veel makkelijker een lening aangaan. Nochtans:  als vrouwen dezelfde kansen zouden krijgen als mannen, zouden we de honger in de wereld met 17% kunnen verminderen.

Geweld tegen vrouwen

Nog teveel vrouwen worden het slachtoffer van geweld:

  • 1 vrouw op 3 wordt op een bepaald moment in haar leven geslagen, verkracht of wordt het slachtoffer van andere mishandeling;  
  • de helft van de vermoorde vrouwen werd het slachtoffer van haar eigen (ex-)partner.
  • geweld en verkrachting zijn voor vrouwen en meisjes tussen 15 en 44 jaar een groter risico dan kanker, auto-ongevallen, oorlog of malaria;
  • 15 tot 71 % van de vrouwen wordt het slachtoffer van huiselijk geweld (intrafamiliaal geweld).

Alsof dat nog niet genoeg is, lijden in conflict- en crisissituaties vrouwen meer dan mannen. Seksueel geweld tegen vrouwen wordt vaak gebruikt als oorlogswapen om vrouwen én hun mannen en kinderen te vernederen, families uit elkaar te drijven en gemeenschappen te demoraliseren.

Meestal mannen aan de macht

Discriminatie van vrouwen aanpakken, dat begint bij structuren aanpakken: bij overheidsinstellingen en bij internationale organisaties. Die instellingen en organisaties bestaan dikwijls nog voor het grootste deel uit mannen en houden daardoor de klassieke machtsverhoudingen in stand. Van alle hoge ambtenaren wereldwijd is maar 1/4de een vrouw. Dat kan beter.

Wat we nodig hebben, zijn nieuwe bestuursvormen. Manieren van besturen die een einde maken aan discriminatie op basis van geslacht, huidskleur of seksuele oriëntatie. Oxfam engageert zich bijvoorbeeld in de Adviesraad Gender en Ontwikkeling, die de Belgische ministers advies geeft over gender en ontwikkeling en ervoor zorgt dat hun beleid meer rekening houdt met vrouwen.