G7-landen: kies voor schone energie

06/06/2015

De politici van de G7-landen hebben de macht in handen om op korte termijn de klimaatverandering onder controle te houden.

Vanaf morgen zitten in München 7 industrielanden samen aan tafel voor een nieuwe G7-top. De staatshoofden van Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada en de Verenigde Staten hebben het op de top over economie, financiën en belangrijke wereldproblemen.

Voor de top publiceert Oxfam een nieuw rapport (Let Them Eat Coal) over de energiebronnen die de G7-landen gebruiken.

Enkele cijfers en weetjes uit dat rapport:

  • De G7-landen winnen nog enorm veel energie uit steenkool. Daardoor lopen de kosten tegen het einde van deze eeuw op tot 450 miljard dollar per jaar.
  • Steenkool is de grootste oorzaak van de klimaatverandering, goed voor 1/3de van alle CO2-uitstoot sinds de industriële revolutie (1750).
  • Steenkool is vandaag verantwoordelijk voor 72% (bijna drie kwart) van de uitstoot in de energiesector.
  • Steenkoolcentrales in de G7-landen stoten 2x zoveel fossiele brandstofgassen uit als heel Afrika, en 10x zoveel als de 48 minst ontwikkelde landen samen.
  • Door de klimaatverandering lopen oogsten van boeren overal ter wereld terug, met miljoenen tonnen per jaar. Op die manier veroorzaakt klimaatverandering honger.

Goed nieuws:

De politici van de G7-landen hebben de macht in handen om op korte termijn de rekening én de klimaatverandering onder controle te houden.

  • Frankrijk kan volledig steenkoolvrij zijn in 2020, Italië kort daarop, Groot-Brittannië in 2023, Canada en de VS in 2030, Japan in 2035 en Duitsland in 2040.
  • België heeft al in 1992 haar laatste steenkoolmijn (in Zolder) gesloten. Er is vandaag nog 1 elektriciteitscentrale in België die op steenkool wordt aangedreven (in Langerlo).

De 7 rijkste industrielanden moeten het goede voorbeeld geven. Ze moeten dringend overschakelen naar hernieuwbare, schone energiebronnen: die zijn veel kostenefficiënter en kunnen wereldwijd miljoenen jobs creëren.