FFD: een belangrijke afkorting? Wel als je geeft om armoede, ongelijkheid en klimaatverandering

12/07/2015

We leven in een oneerlijke en ongelijke wereld. Brengen de wereldleiders verandering op de belangrijke FfD-top die morgen begint?

Vandaag vertrekt onze minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD)  naar Addis Abeba, Ethiopië. Ministers uit de hele wereld komen er samen voor een belangrijke VN-top met de ronkende titel “Financing for Development” (in het jargon: #FFD).

De ministers beslissen op deze top hoe we de ontwikkeling van de armste landen in de wereld zullen financieren. De agenda van de ministers is goed gevuld met discussies over:

  • een eerlijk belastingsysteem
  • hoe we de strijd tegen de klimaatverandering kunnen financieren
  • de rol van publieke versus private financiering bij de ontwikkeling van landen

Een eerlijk belastingsysteem

Multinationals ontwijken belastingen, en niet alleen in Europa. Ook ontwikkelingslanden verliezen miljarden dollars aan belastinginkomsten, omdat grote bedrijven hun winsten parkeren in belastingparadijzen.

Als onze wereldleiders belastingontwijking willen tegengaan, dan moeten ze de belastingregels herschrijven op internationaal niveau.

Een belastingorgaan op VN-niveau

Op dit moment hervormen de 34 landen van de OESO, de organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking, de internationale belastingregels. Maar de OESO houdt geen rekening met wat ontwikkelingslanden echt nodig hebben voor een goede ontwikkeling.

Daarom stelt Oxfam voor om een internationaal belastingorgaan op te richten op VN-niveau. Een plek waar alle landen op gelijke voet kunnen onderhandelen en waar ze scheefgetrokken belastingregels kunnen herschrijven. Want een internationaal belastingorgaan in de VN is goed voor iedereen. De eerste stap in de richting van dit orgaan moet gezet worden op de FFD-top in Ethiopië.

Klimaatfinanciering

Hoe belangrijk ook, belastingontwijking is niet het enige probleem dat op  de FfD-tafel ligt. Ook de klimaatverandering kost ontwikkelingslanden handenvol geld. Het leidt tot extremer weer, rampen en honger.

Nochtans hebben de arme landen klimaatverandering niet veroorzaakt. Zij betalen de prijs van de decennialange uitstoot van rijke landen. Rijke landen moeten arme landen daarom helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. 

Geld van bedrijven of van overheden?

Een ander belangrijk discussiepunt is de vraag welke rol private financiering in ontwikkeling moet spelen. Want steeds meer overheden rekenen op privébedrijven om basisvoorzieningen, zoals onderwijs of gezondheidszorg, te voorzien.

Dat is een probleem, omdat het belangrijkste doel van privébedrijven is om winst te maken, niet om het welzijn van gewone mensen te verzekeren. Daarom moeten overheden voluit kiezen voor publieke financiering.

Europese Unie

Deze communicatie kwam tot stand met de steun van de Europese Unie. De inhoud ervan is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Oxfam-Solidariteit en weerspiegelt niet noodzakelijk de visie van de Europese Unie.