Een eerlijk akkoord voor de Syrische bevolking

09/09/2014

De crisis in Syrië heeft al tot 3 miljoen vluchtelingen en 190.000 doden geleid en bedreigt de veiligheid en de stabiliteit van de buurlanden. De internationale gemeenschap investeert niet genoeg in hulp aan de Syrische vluchtelingen, en moet beter toezien op de wapenverkoop aan de strijdende partijen.

Oxfam lanceert vandaag het rapport “A fairer deal for Syrians” . Het rapport toont aan dat de behoefte aan humanitaire hulp oploopt tot 7,7 miljard dollar, maar dat tot nu toe minder dan de helft van dit geld werd bijeengebracht. Tegelijkertijd blijven wapenleveringen het geweld aanwakkeren en vangen de rijke landen slechts een beschamend laag aantal vluchtelingen op.

Op een eerlijke manier bijdragen aan humanitaire hulp

België geeft het slechte voorbeeld. Moesten de bijdragen die nodig zijn voor de humanitaire noden in Syrië eerlijk verdeeld worden tussen de rijke landen, dan zou België 50 miljoen dollar op tafel moeten leggen. In 2014 beloofde België slechts 17,6 miljoen dollar uit te trekken. Rusland, een grote wapenleverancier voor Syrië, heeft amper 1 % van zijn deel bijgedragen. Frankrijk en de Verenigde staten hebben respectievelijk 33 % en 60 % van hun deel bijgedragen, maar gingen door met wapens leveren. De Golfstaten van hun kant hebben meer bijgedragen dan ze moeten, maar moeten wel meer doen om de wapenleveringen te stoppen.

Verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de omvang van de crisis

"Kalashnikovs, bommen en raketten blijven naar Syrië stromen. Ze dragen bij aan de vreselijke schendingen van mensenrechten, terwijl humanitaire hulp slechts met mondjesmaat aankomt bij diegenen die het zo hard nodig hebben.” betreurt Andy Baker, de verantwoordelijke van Oxfam die zich bezig houdt met de crisis in Syrië. "Buurlanden vangen miljoenen vluchtelingen op, waarvan de meerderheid onderdak, gezondheidszorg, voedsel en water nodig heeft. Er is geen embargo op wapens en munitie, en slechts enkele landen hebben besloten om bescherming te bieden, aan een zeer klein aantal vluchtelingen. De internationale gemeenschap moet haar verantwoordelijkheid opnemen tegenover de slachtoffers van dit conflict."

Oxfam roept de rijke landen op om zich te engageren om 5 % van het aantal vluchtelingen op te vangen of te erkennen, ongeacht hun aantal eind 2015. Elk rijk land moet op een rechtvaardige manier bijdragen aan die inspanning, afhankelijk van de omvang van de economie. Drieënhalf jaar na het begin van de crisis bereikt de vrijgevigheid van de buurlanden, waaronder Libanon en Jordanië, haar breekpunt. Zowel de vluchtelingen en als de arme gemeenschappen die hen opvangen, betalen daarvoor de prijs.

Het volledige rapport van Oxfam “A fairer deal for Syrians”