De uitdagingen in Mali

Met zijn ruim 15 miljoen inwoners staat Mali voor verschillende uitdagingen. De bevolking op het platteland kampt met een permanente voedselonzekerheid. Belangrijke ongelijkheden uiten zich in de toegang tot gezondheiszorg en onderwijs. Het land, dat in de Sahelregio ligt, lijdt onder periodes van droogte, voedselschaarste en conflicten. Daardoor hinkt de ontwikkeling ernstig achterop.

Industriële landbouw

De toegevoegde waarde van de familiale landbouw is beperkt in Mali. Er zijn te weinig mogelijkheden om landbouwproducten te verwerken en te verhandelen. De plattelandsbevolking is kwetsbaar en beschikt niet over gepaste financiële en technische middelen. Vooral vrouwen hebben weinig toegang tot grond en productiemiddelen. Natuurlijke grondstoffen worden geleidelijk aan vernietigd, door de klimaatverandering of door ze op een niet-ecologische manier te gebruiken. De overheid zet liever in op de industriële landbouw en snelle resultaten, ten koste van de eigen voedselsoevereiniteit.

Boeren van hun grond verdreven

Zo worden kleine boeren vaak zonder compensatie van hun grond verdreven. Dat komt omdat de overheid al te gemakkelijk toegevingen doet aan de vele buitenlandse investeerders, vooral in de mijnsector. Ze verkoopt hen honderden hectares vruchtbare grond. De kleine boeren kunnen niet langer produceren en blijven zonder bestaansmiddelen achter. Tegelijk bestaat er veel te weinig controle op grootschalige landbouw en op de inkomsten daaruit.

Ommekeer

De Malinese overheid moet dringend een tandje bijsteken voor een duurzamer landbouwbeleid. Er is stilaan wel een ommekeer merkbaar. De overheid ontwikkelde bijvoorbeeld een actieplan om het overheidsbudget gezonder te maken. Ze voerden subsidies in voor rijstproducenten en verkopers in bepaalde speciaal aangelegde geïrrigeerde landbouwzones. Toch blijven de armoede en ondervoeding groot. De productie van basisvoedsel zoals gierst en doerra wordt verwaarloosd. In de zones waar aan diversificatie gewerkt wordt, blijven de resultaten zeer bescheiden, omdat de overheid deze productie niet echt steunt.

Meer democratie 

Om het democratische proces te bevorderen, werd begin 2000 een beleid van decentralisatie ingevoerd. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor basisdiensten zoals de watervoorziening, gezondheidszorg en onderwijs. Maar op financieel en technisch vlak blijven ze slecht uitgerust. Bovendien is er een gebrek aan controlemechanismen en biedt overheid veel te weinig transparantie. Het is essentieel dat de gemeenschappen meer deskundigheid verwerven en gesteund worden om een rol te spelen in de democratie. 

Basisonderwijs voor iedereen

In 1999 zette Mali een educatieprogramma op, zodat elk kind goed basisonderwijs zou krijgen. De Malinese bevolking moest over voldoende goed opgeleide mensen beschikken tegen 2015. Vandaag is er vooruitgang, maar er zijn nog veel problemen. Slechts 70,7 procent van de meisjes gaat naar school tegenover 89,5 procent van de jongens. Meisjes haken vroeger af, bijvoorbeeld door een kindhuwelijk. Er zijn zeer weinig leerkrachten beschikbaar of ze hebben een te beperkte opleiding gekregen. De alfabetiseringsgraad blijft met gemiddeld 29,6 procent laag. Enkel het district Bamako steekt daar bovenuit met 68,9 procent. Voor vrouwen liggen die cijfers nog lager. De overheid moet blijven investeren in basisonderwijs voor iedereen, met speciale aandacht voor meisjes.

Klimaatverandering en conflicten

De Sahelregio, waarvan Mali deel uitmaakt, is bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering. Die zorgt voor afwisselende periodes van droogte en overstromingen. Geregeld doen er zich voedselcrises voor die een gevolg zijn van klimaatproblemen of natuurrampen, zoals bijvoorbeeld invasies van sprinkhanen. Die plaag vindt vooral in het noorden van de Sahel plaats. Bovendien zijn er regelmatig conflicten tussen de gemeenschappen over toegang tot water, grond en weiland. Politieke onrusten en conflicten in Mali en de buurlanden zorgen voor grote onveiligheid, die zich uit in wapenhandel, drugs, diefstal van voertuigen, ontvoeringen en terroristische dreiging.