De uitdaging in Niger

Niger staat op de 188ste plaats (van de 188) volgens de Human Development Index van de VN. Niger is een land met veel verschillende culturen. Maar door droogtes en voedselcrisissen is er vaak te weinig eten voor alle inwoners.

Natuurrampen in Niger

Niger krijgt regelmatig te maken met natuurrampen: droogtes, overstromingen, ziektes door parasieten of epidemieën. De klimaatverandering verergert die situatie. De klimaatverandering heeft als gevolg dat bijna 1/4de van de landbouwgronden beschadigd of vernietigd is, en dat droogtes de laatste 20 jaar steeds harder en steeds vaker toeslaan.

De rampen treffen in de eerste plaats de allerarmste families. En in het bijzonder families op het platteland, want daar zijn ze vaak afhankelijk van veeteelt, landbouw of visserij. En dus ook van het klimaat.

Te weinig water voor veeboeren en landbouwers

Boeren in Niger zijn erg kwetsbaar door de manier waarop ze aan landbouw doen. De veeboeren trekken meestal rond, en ze brengen hun kudde groot op een manier die niet of weinig belastend is voor de natuur (dat heet dan extensieve of semi-intensieve landbouw). Ze geven hun kuddes nog steeds in de eerste plaats natuurlijk veevoer: de dieren grazen in de wei of krijgen hooi. Zowel landbouwers als veeboeren zien dus af wanneer er droogtes zijn, wanneer het grondwaterpeil zakt en er niet genoeg water meer is voor het vee of de planten op het veld.

Grond, water en weilanden zijn zeldzaam, en dat veroorzaakt vaak conflicten. Over wie deze natuurlijke grondstoffen mag gebruiken, bijvoorbeeld, en welke groep van veeboeren de controle over heeft over welke grond, weilanden of waterplas. De conflicten lopen geregeld uit de hand en veroorzaken dodelijke slachtoffers.

De voedselprijzen schommelen

Bovenop de structurele problemen in Nigeria komen nog andere moeilijke omstandigheden. De voedselprijzen die sterk schommelen, bijvoorbeeld.

Dat de voedselprijzen zo sterk variëren, komt doordat:

  • de opslagcapaciteit voor nationale voedselvoorraden beperkt is;
  • handelaars op de financiële markten speculeren met voedsel;
  • er een tekort is een bevoorrading uit het buitenland (en de onveilige situatie aan de grenzen maakt dat er niet beter op).

Regionale conflicten en mensen op de vlucht

In Nigeria komen massaal vluchtelingen aan uit de buurlanden Mali, noord-Nigeria en Libië. Andere mensen keren terug naar Nigeria nadat ze daar eerder weggevlucht zijn. Die mensenstroom weegt op de plaatselijke bevolking, want die leeft vaak zelf al in een onzekere situatie – 48,9% van de Nigerezen leeft in armoede (cijfers 2011).

Extra mensen zetten extra druk op de aanwezige grondstoffen in Nigeria. Bovendien verhoogt die stroom van mensen op de vlucht vaak de onveiligheid en nemen diefstallen, misdaden en terreurdaden toe.