Belastingontwijking: Hoe de druk voor eerlijke belastingen groter wordt

16/03/2016

Belastingen moeten dringend eerlijker, en steeds meer mensen beginnen dat te beseffen. Ook bij ons in België komt er steeds meer kritiek op fiscale achterpoortjes zoals de notionele interestaftrek en de excess profit rulings.

De Belgische regering moet dringend maatregelen nemen om het belastingsysteem eerlijk te maken. Uit een onderzoek van de krant De Tijd bleek dat maar liefst 20% van de grootste multinationals een filiaal heeft in België enkel om fiscale redenen. Bedrijven kunnen belastingen ontwijken via België, onder andere via de notionele interestaftrek.

Wil jij ook een eerlijker belastingsysteem?

Teken de petitie

IKEA ontwijkt belastingen via notionele interestaftrek

IKEA is één van de vele multinationals die handig gebruik maakt van de notionele interestaftrek om haar belastingfactuur te verlagen. Dat bleek eind januari uit het IKEA-rapport van de Groene Fractie in het Europees Parlement. IKEA betaalde in België tussen 2010 en 2014 amper 2,35% belastingen, op een winst van 1,2 miljard euro.

Ter vergelijking: kleine en middelgrote ondernemingen moeten in België meer dan 30% belastingen betalen.

Europese Commissie veroordeelt België

De Belgische fiscus heeft naast de notionele interestaftrek ook lange tijd gewerkt met een fiscaal gunstregime: de excess profit rulings. De excess profit rulings maakten het mogelijk dat multinationals slechts belastingen moesten betalen op een deel van hun winst.

De Europese Commissie heeft begin dit jaar geoordeeld dat dit Belgische systeem in strijd is met Europese regels voor staatsteun, omdat kleine en middelgrote ondernemingen het systeem niet kunnen gebruiken. De Europese Commissie beveelt België nu om 700 miljoen euro terug te eisen van multinationals die gebruik hebben gemaakt van de excess profit rulings.

Eerlijke belastingen in Frankrijk en Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië en Frankrijk liggen multinationals zoals Facebook en Google onder vuur omdat ze belastingen ontwijken via Ierland. De Franse overheid eist nu dat Google 1,6 miljard euro achterstallige belastingen terugbetaalt. En in Groot-Brittannië stemde Google zelf toe om 167 miljoen euro achterstallige belastingen terug te betalen aan de Britse overheid.

Google en Facebook veranderen structuur

Nadat de Britse belastinginspectie de bedrijfsstructuur van Google en Facebook onderzocht, gingen de internetgiganten bovendien akkoord om hun bedrijfsstructuur aan te passen. Google en Facebook registrerenhun winsten voortaan effectief in Groot-Brittannië, waardoor ze vanaf 2017 eindelijk eerlijke belastingen betalen in Groot-Brittannië.

Regels voor belastingen aanpassen

Multinationals die zelf kunnen kiezen waar en hoeveel belastingen ze betalen, dat blijft oneerlijk. Maar overheden kunnen over de hele wereld de regels aanpassen en multinationals verplichten om eerlijke belastingen te betalen in het land waar hun economische activiteit plaatsvindt. Want daar wordt iedereen beter van.

Teken de petitie

 

Thema: 

Europese Unie

Deze communicatie kwam tot stand met de steun van de Europese Unie. De inhoud ervan is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Oxfam-Solidariteit en weerspiegelt niet noodzakelijk de visie van de Europese Unie.