Afrikaanse en Europese melkboeren willen geen dumpingprijzen

03/09/2015

Europese melkboeren gaan op 7 september betogen in Brussel, want ze kunnen niet meer leven van wat ze met hun producten verdienen. De prijzen zijn te laag, en ook Afrikaanse boeren hebben daardoor problemen.

De melkboeren zijn wanhopig: voor de derde keer sinds 2009 zijn de prijzen die ze voor hun producten krijgen bijzonder laag. Ze moeten kiezen tussen verkopen met verlies of stoppen met melk te produceren. Op 1 jaar tijd is de prijs van melk met 25% gedaald.

Reden: Europese beslissingen

De reden voor de lage prijzen: er is meer melkproductie, want de Europese Commissie heeft besloten om de regels voor het beperken van melkproductie af te schaffen. Europa kiest daarmee voor meer export en voert steeds meer goedkoop melkpoeder uit, vooral naar Afrika en China.

Problemen voor Afrikaanse boeren

Afrikaanse melkboeren zijn het slachtoffer van het Europese beleid: zij krijgen hun melk niet meer verkocht als die duurder is dan het ingevoerde melkpoeder uit Europa. Ze hebben het vandaag moeilijk om te overleven. Want net als hun Europese collega's verdienen de Afrikaanse boeren niet meer genoeg.

Er is een alternatief!

Het kan nochtans anders. Europese én Afrikaanse melkboeren stellen een andere oplossing voor: Europa moet de productie beperken wanneer de prijzen dalen. Zo zijn er geen overschotten die uitgevoerd moeten worden.

De Europese koepel van melkboeren (European Milk Board) betoogt op 7 september in Brussel, en doet Europa voorstellen om de markt opnieuw beter te reguleren. Ook boerenorganisaties in arme landen én internationale ontwikkelingsorganisaties (zoals Oxfam-Solidariteit) scharen zich achter die eis. Want solidariteit tussen boeren, landen en consumenten maakt een eerlijke prijs mogelijk.

Lees de volledige oproep: "Samen solidair met de melkproducenten"

"Wij hebben onze eigen melkproducten"

“De Peul-vrouwen in mijn land leiden een nomadisch leven en halen hun inkomen vooral uit de melkverkoop”, zegt Korotoumou Gariko (zie foto) uit Burkina Faso. Om de lokale melksector te beschermen tegen de goedkope import van melkpoeder besliste Korotoumou om de vrouwen samen te brengen.

“Met de steun van Oxfam hebben wij de Unie van minimelkerijen (UMPL-B) opgericht. We hebben onze eigen producten, en we hebben ervoor gezorgd dat die beter verdeeld worden op de lokale markt. Als deel van de Unie van melkverwerkers trachten we de overheid onder druk te zetten. Want het gaat om ons voedsel en om ons leven.”

 

Partner: