Actieplan: Oxfam investeert in opleiding en preventie van seksueel en ander wangedrag

01/08/2018

Om seksueel en ander wangedrag te voorkomen en mensen hier beter tegen te beschermen, heeft Oxfam 119 personeelsleden een opleiding gegeven over onderzoek naar problemen rond preventie en bescherming. Deze maatregel is een onderdeel van het tienpunten-actieplan dat Oxfam in februari lanceerde, nadat wangedrag van voormalige personeelsleden in Haïti bekend werd.

Wat voorafging: Op 16/12/2018 lanceert Oxfam een tienpunten-actieplan om seksueel en ander wangedrag tegen te gaan

“Ons tienpunten-actieplan is een concrete manier om onze excuses voor wat in Haïti is gebeurd, om te zetten in daden. Het plan levert al resultaten op, maar dit is pas het begin,” verklaart Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International. 

“Ik ben er trots op dat de Oxfam-medewerkers duidelijk laten zien hebben dat ze vastberaden zijn om van Oxfam een veiligere omgeving te maken. Met een nultolerantie voor grensoverschrijdend seksueel gedrag of machtsmisbruik tegen vrouwen of om het even wie op de plaatsen waar wij werken,” vervolgt Winnie Byanyima.

Oxfam investeert in optimale preventie

De Oxfam-confederatie heeft wereldwijd meer dan 2 miljoen euro geïnvesteerd in preventie en bescherming. Er zijn onder meer verantwoordelijken voor preventie en bescherming in de 7 regionale teams aangeworven en een internationaal onderdirecteur (m/v/x) voor preventie, bescherming en bedrijfscultuur.

Oxfam breidt de opleidingen over preventie, bescherming en gelijke behandeling van vrouwen en mannen uit naar het voltallige Oxfam-personeel overal ter wereld (het gaat om 10.000 mensen).

Oxfam wil bijdragen aan een betere preventie en bescherming in de humanitaire sector en de hulpverleningssector. Daarom hebben we 10 andere internationale ngo’s en partnerorganisaties uitgenodigd voor opleidingen in 6 verschillende steden, verpreid over de continenten.

Strengere maatregelen bij referenties en bij aanwerving

Oxfam wil correcte referenties geven over de medewerkers en oud-medewerkers, en heeft daarom nu een centraal contactsysteem uitgewerkt om alle vragen naar referenties over Oxfam-personeel te behandelen. Enkel geaccrediteerde verantwoordelijken voor elke Oxfam-afdeling kunnen deze referenties verlenen. Waar de wet het toelaat, zullen ernstige overtredingen (met name seksuele misbruiken) duidelijk in de referenties van het personeel worden vermeld.

Bij aanwerving worden nieuwe medewerkers voorafgaand beter gecontroleerd. Preventie en bescherming zijn voortaan verplichte onderdelen bij de aanwerving en tijdens de inwerkperiode van nieuwe medewerkers. 

Transparantie over preventie en bescherming bij Oxfam

Vanaf oktober 2018 zal Oxfam elke 6 maanden anonieme en geconsolideerde gegevens publiceren over alle onderzoeken over preventie en bescherming van die periode. Deze gegevens zullen beschikbaar zijn voor alle Oxfam-afdelingen, in elk land.

Na de berichten over seksueel en ander wangedrag in Haïti heeft Oxfam ook een onafhankelijke Commissie aangesteld. Deze commissie onderzoekt momenteel de praktijken van Oxfam voor preventie en bescherming. De Commissie zal in mei 2019 haar besluiten publiceren.

Meldpunt en opleidingen

Sinds de berichten over wangedrag in februari heeft Oxfam het meldpunt voor seksueel en ander wangedrag geherstructureerd. Het meldpunt biedt nu 5 talen aan voor meldingen. Oxfam moedigt medewerkers expliciet aan om het meldpunt te gebruiken, in alle vertrouwen.

In alle Oxfam-teams, overal ter wereld, werden opleidingen en gesprekken georganiseerd over:

  • rechtvaardige behandeling van vrouwen en mannen
  • preventie en bescherming
  • veiligheid
  • de Oxfam-gedragscode

“Niets is volmaakt”, beschouwt Winnie Byanyima. "We zullen nieuwe uitdagingen moeten overwinnen, maar we hebben ons sterk voorgenomen om het in de toekomst beter te doen. Wij zullen blijven samenwerken, luisteren en leren. Wij zullen doorgaan met ons tienpuntenplan en voortbouwen op de vooruitgang die we al hebben gerealiseerd,

Ook in België werken de 3 Oxfam’s in navolging van de doorlichting van de Belgische overheid aan een verdere optimalisering van de integriteitsregels.

Meer details over de uitvoering van het actieplan zijn hier beschikbaar.