Actieplan maakt van Oxfam een veiliger plek voor iedereen

24/01/2019

In het afgelopen jaar heeft Oxfam heel wat stappen ondernomen om wangedrag binnen de organisatie aan te pakken en te voorkomen.

Een jaar geleden was er veel berichtgeving over het wangedrag van voormalige medewerkers van Oxfam Groot-Brittanië op in Haïti in 2011. Naar aanleiding hiervan stelde Oxfam een uitgebreid actieplan op om wangedrag binnen de organisatie aan te pakken en te voorkomen. Maar hoe ver staat Oxfam hier intussen mee?

Onderzoekscommissie: “veel stappen gezet”, maar ook kritische geluiden

Als onderdeel van het actieplan stelden we een onafhankelijke onderzoekscommissie aan om onderzoek te doen naar wangedrag binnen de organisatie. Die commissie heeft intussen haar tussentijdse rapport gepresenteerd. De commissie schrijft dat Oxfam zich transparant en kwetsbaar opstelt over dit onderwerp, en dat dit positief is.

Oxfam staat in het middelpunt van een discussie die voor de hele hulpsector belangrijk is en, zoals uit de #MeToo-discussie blijkt, in de hele samenleving speelt. De commissie ziet dat Oxfam al veel stappen heeft gezet om wangedrag te voorkomen en ernaar streeft een veilige organisatie te zijn voor medewerkers, voor haar partners en voor de bevolking in landen waar wij werken.

De onafhankelijke commissie is ook kritisch. Zo stelt zij dat medewerkers, partners en de lokale bevolking nog beter geïnformeerd moeten worden over hoe zij problemen kunnen melden. Oxfam moet bovendien zorgen dat meldingen professioneel worden onderzocht en afgehandeld, waarbij de veiligheid van de melders en slachtoffers voorop staat.

Oxfam neemt aanbevelingen ter harte

‘Het rapport geeft mij en mijn collega’s houvast om onze organisatie en onze cultuur verder te verbeteren,’ zegt Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International. ‘Ik zie er persoonlijk op toe dat we de aanbevelingen van de commissie doorvoeren en doorgaan met onze eigen integriteitsaanpak.’

Lees het volledige tussentijdse rapport

Welke stappen hebben we afgelopen jaar nog gezet?

In het afgelopen jaar heeft Oxfam ook heel wat vooruitgang geboekt op een aantal andere punten uit het actieplan. Veel acties die we ondernomen hebben, sluiten al aan op de aanbevelingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie.

Onder de belangrijkste ontwikkelingen van het actieplan valt:

  • In ieder land waar Oxfam werkt is intussen een medewerker opgeleid en aangesteld die klachten ontvangt, adviseert en bewustwording en preventie bevordert.
  • Een wereldwijde database is opgericht voor het registreren van meldingen van wangedrag
  • Introductie van een intern systeem waardoor het moeilijk wordt voor daders van wangedrag om opnieuw binnen Oxfam een baan te krijgen.
  • Een uitbreiding van de klokkenluidersregeling. Het is van groot belang dat mensen zich vrij voelen om wangerag te melken. Door de nieuwe, meer uitgebreide regeling weten mensen nog beter hoe ze klachten kunnen melden en hoe de afhandeling verloopt.
  • Een nieuwe aanpak en toolkit voor ondersteuning van onze partnerorganisaties: om hun eigen beleid en praktijken te verbeteren en hen te helpen een veiliger organisatie te zijn voor hun personeel en de mensen waarmee ze werken.

Veranderingen binnen Oxfam-Solidariteit

  • Het afgelopen jaar werden workshops georganiseerd voor alle medewerkers over de gedragscode en alle medewerkers hebben de nieuwe versie van de gedragscode onderschreven
  • Alle HR-documenten werden aangepast met de nodige aandacht voor integriteit: vragenlijst voor externe kandidaten, formulieren exitgesprek en opvolgingsgesprekken, werkaanbiedingen

Dit is een greep uit de maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen. Lees de volledige update van het actieplan en de veranderingen bij Oxfam in België.