4 miljoen Syrische vluchtelingen

syria
09/07/2015

Het conflict in Syrië is 4 jaar bezig en wordt nog steeds heviger. Vluchtelingen stromen massaal toe in de Syrische buurlanden. Hun aantal is op twee jaar tijd verdubbeld en bedraagt nu 4 miljoen. De internationale gemeenschap mag hen niet aan hun lot overlaten.

Schenk nu

2x zoveel vluchtelingen in 2 jaar tijd

In september 2013 hadden 2 miljoen Syriërs de grens naar een buurland overgestoken. Daar worden ze geregistreerd als vluchteling. “We zijn getuige van een mensenstroom zoals we die in de recente geschiedenis lang niet meer gezien hebben”, verklaarde toen de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Antonio Guterres.

Vandaag is het aantal vluchtelingen verdubbeld in vergelijking met toen.

Buurlanden hebben het moeilijk

Een stroom van 4 miljoen vluchtelingen, dat creëert enorme moeilijkheden voor de inwoners van de gastlanden. Het legt grote druk op de aanwezige publieke diensten en de infrastructuur, waarvan de vluchtelingen afhankelijk zijn.

De internationale gemeenschap neemt de gastvrijheid van de Syrische buurlanden al veel te lang als vanzelfsprekend, en de vluchtelingen krijgen elke dag méér te maken met de gevolgen van dat beleid.

“Het aantal vluchtelingen stijgt zienderogen terwijl de wereld erop staat te kijken”, vertelt Andy Baker, die voor Oxfam werkt aan het conflict in Syrië. “Het is een brutaal conflict, dat nog steeds erger wordt. De meeste mensen gaan op weg met de kleding op hun rug als enige bagage.”

“Bovendien beperken de Syrische buurlanden nu de instroom van vluchtelingen. De buurlanden staan onder extreme druk door het conflict in Syrië. Daardoor zitten miljoenen mensen vast in de conflictzone, als ratten in een val.”

Internationale gemeenschap = gebuisd

Amper 2% van alle Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in landen buiten de regio van het conflict.

De hulp voor de vluchtelingen is gebrekkig, en lang niet toereikend voor de stijgende noden van de mensen. De buitenlandse hulp is verminderd. De hoeveelheid voedsel is beperkt. Er is niet genoeg gezondheidszorg en onderwijs.

Abu Anas en Um Anas vluchtten uit Aleppo met hun drie kinderen (foto). Ze trokken richting Bekaa-vallei in Libanon, in 2012.

“Ik heb niets meer in Syrië”, vertelt Abu. “Hier heb ik geen enkele bron van inkomsten. Het gebrek aan voedsel gaat ons leven nog moeilijker maken, zeker omdat mijn vrouw zwanger is. Ik ga geld moeten lenen van andere vluchtelingen in het kamp om de dingen te kopen die mijn gezin het dringendst nodig heeft.”

"Overheden moeten alvast méér middelen toezoeggen om tot 7,6 miljard euro te komen, heet bedrag dat nodig is voor de humanitaire hulpverlening. Ze moeten ook meer investeren in gezondheidszorg en onderwijs in de lande die de 4 miljoen vluchtelingen opvangen", zegt Andy Baker van Oxfam. "Minder doen, staat gelijk aan de Syrische mannen en vrouwen - én de vaak arme gemeenschappen die hen opvangen - koudweg aan hun lot overlaten"

Serieuze diplomatieke inspanningen nodig

Dit vreselijke cijfer van 4 miljoen vluchtelingen mag niet verder stijgen. Daarom moeten er serieuze diplomatieke inspanningen geleverd worden voor een eerlijke en duurzame vrede in Syrië. Het zijn de noden van deze 4 miljoen mensen, maar ook hun hoop en ambities die moeten bepalen welk standpunt de wereldmachten innemen.

Schenk nu