4 jaar oorlog in Syrië

12/03/2015

Een coalitie van ngo’s, waaronder Oxfam, publiceert samen een bikkelhard Syrië-rapport voor de VN-Veiligheidsraad. Want het conflict in Syrië eiste het voorbije jaar zijn zwaarste tol in vier jaar tijd. Vraag om directe actie en teken de petitie #WithSyria.

Precies 4 jaar geleden raakte Syrië verstrikt in een bloedig conflict, dat intussen meer dan 200.000 levens heeft geëist. De cijfers spreken voor zich:

  • meer dan de helft van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig
  • 7,6 miljoen Syriërs zijn op de vlucht in eigen land
  • meer dan 3,8 miljoen anderen hebben hun toevlucht gezocht in de buurlanden.

Teken de petitie #WithSyria: roep de internationale gemeenschap op tot actie, nu.

Het gaat om een van de ernstigste humanitaire crisissen van deze eeuw. Het lijkt er niet op dat de oorlog snel ten einde komt. Syriërs die voor het conflict vluchten naar de buurlanden, zitten in steeds moeilijkere omstandigheden.

Volg het verhaal van Noor (30), lerares in een tentenkamp voor Syrië-vluchtelingen in Noord-Libanon:

 

Zwaarste jaar van het conflict

De noodhulp- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Oxfam, komen vandaag met een bikkelhard rapport, Failing Syria, voor de VN-Veiligheidsraad. De VN-Veiligheidsraad heeft in 2014 drie resoluties aangenomen, waarin daden geëist worden om burgers te beschermen en hulp te verlenen.

De landen van de VN-veiligheidsraad hebben gefaald om het lijden van burgers in Syrië te verlichten, laat het rapport Failing Syria zien. De levering van humanitaire hulp is in grote delen van Syrië steeds moeilijker geworden. Er zijn meer mensen gedood, ontheemd en hulpbehoevend geworden.

Het rapport laat zien zien hoe de VN-resoluties genegeerd en ondermijnd worden. Voor de Syriërs is het voorbije jaar daardoor het ergste jaar van de crisis geworden.

De tijd dringt

“De woorden van de VN-Veiligheidsraad klinken hol”, vindt Liesbeth Goossens, humanitair beleidsmedewerker bij Oxfam-Solidariteit. “Vorig jaar is er bar weinig concrete actie geweest, niet van de oorlogvoerende partijen en niet van overheden met invloed. De humanitaire crisis is alleen maar erger geworden.”

“Het wordt tijd dat regeringen ophouden met het conflict aan te wakkeren. Regeringen moeten de humanitaire hulp aanzienlijk vergroten om in de dringende noden van mensen te voorzien. Ze moeten de oorlogvoerende partijen dwingen tot een politieke oplossing. De tijd dringt.”

Teken #WithSyria

Samen roepen we de internationale gemeenschap op om:

  • de humanitaire hulp te vergroten, alle nodige fondsen verschaffend om de humanitaire hulp te financieren en verzekerend dat de vluchtelingen asiel vinden, in het bijzonder door een verhoging van de mogelijkheden voor hervestiging voor de meest kwetsbaren;
  • een einde te maken aan de aanslagen tegen burgers, door categoriek te laten weten aan de partijen in het conflict dat aanslagen tegen burgersen het blokkeren van humanitaire hulp niet getolereerd worden;
  • te kiezen voor een politieke oplossing die gericht is op de mensenrechten – we kunnen alleen een einde maken aan het menselijk lijden als de onderhandelingen, zowel lokaal als internationaal, het respect garanderen voor het internationale humanitaire recht en de mensenrechten.

Teken de petitie #WithSyria: roep de internationale gemeenschap op tot actie, nu.

Oxfam-hulp voor 1,5 miljoen mensen

Oxfam installeert drinkwaterpunten en sanitaire voorzieningen voor de getroffen Syriërs. Oxfam herstelt de leidingen voor drinkwater, verdeelt noodmaterieel (zoals dekens en fornuizen in de winter) en hygiëneproducten.

De armste families krijgen financiële hulp. Ze worden ingelicht over hun rechten en doorverwezen naar de medische en juridische hulpdiensten. Oxfam heeft intussen al meer dan 1,5 miljoen mensen geholpen in Syrië en in vluchtelingenkampen in de buurlanden Libanon en Jordanië.