21.210 Belgen willen een einde aan belastingparadijzen

04/05/2016

21.210 Belgen hebben de Oxfam-petitie getekend tegen belastingparadijzen en voor fiscale transparantie. Oxfam heeft de petitie vandaag overhandigd aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Oxfam startte op 18 januari een petitie om een einde te maken aan belastingparadijzen. Overheden over de hele wereld lopen jaarlijks miljarden mis, omdat multinationals en superrijken belastingen ontwijken. Bij ontwikkelingslanden alleen al gaat het om 156 miljard euro.

De Panama Papers tonen opnieuw aan dat het onrechtvaardige internationale belastingsysteem, waarbij een minderheid belastingen ontwijkt ten koste van de meerderheid van de burgers, dringend hervormd moet worden.

Minister Johan Van Overtveldt reageert:

Ik begrijp dat Belgische burgers meer fiscale transparantie en rechtvaardigheid eisen. De regering doet alles om aan die vraag tegemoet te komen. Zo steunt België pas aangekondigde hervormingen op internationaal niveau, zoals het actieplan van de OESO tegen belastingontwijking. Als landen samen handelen staan ze sterker dan 1 land apart.

Oxfam verwacht concretere engagementen

Oxfam verwelkomt de Belgische intenties voor fiscale transparantie, maar verwacht meer concrete engagementen. De Belgische regering moet haar verantwoordelijkheid nemen: 

  • België moet concrete wetsvoorstellen, zoals het voorstel voor publieke land-per-land rapportering (country-by-country reporting) van de Europese Commissie, actief verdedigen. België moet ervoor zorgen dat dat voorstel inhoudelijk niet verder verzwakt wordt.
  • Maatregelen voor transparantie moeten samengaan met de creatie van rechtvaardigere belastingregels, zowel in België als in Europa.
  • De fiscale race to the bottom, waarbij landen hun belastingtarieven steeds verlagen om bedrijven en superrijken aan te trekken, moet stoppen. België speelt, met haar fiscale stimulansen voor grote bedrijven, een grote rol in die fiscale concurrentiestrijd.

Wat nu?

Publieke druk voor eerlijke belastingen blijft hard nodig. Oxfam blijft campagne voeren: op straat, tijdens de zomerfestivals, bij Belgische politici én Europese beleidsmakers.

Meer weten?

Thema: 

Europese Unie

Deze communicatie kwam tot stand met de steun van de Europese Unie. De inhoud ervan is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Oxfam-Solidariteit en weerspiegelt niet noodzakelijk de visie van de Europese Unie.