2015: het slechtste jaar ooit voor Syrië

07/03/2016

We zijn vandaag 5 jaar na het begin van het conflict in Syrië. Waarom komt er maar geen einde aan deze nachtmerrie voor de Syriërs?

Een fragiel staakt-het-vuren trad eind februari in werking in Syrië. Voorlopig houdt dit staak-het-vuren stand, maar de Syrische bevolking blijft lijden onder het conflict, dat nu al 5 jaar duurt. De partijen in het conflict blijven vernieling zaaien, humanitaire hulp blokkeren en volledige dorpen en steden belegeren.

Laat van je horen voor Syrië

Syrië in 2015: de cijfers

2015 was het ergste jaar tot nu toe voor de Syriërs:

 • het geweld is sterk geëscaleerd – onder andere door de Russische luchtaanvallen, die in november alleen naar schatting 2300 dodelijke slachtoffers maakten volgens de VN;
 • minstens 50 000 mensen werden gedood;
 • 1,5 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig;
 • bijna 1 miljoen mensen werden gedwongen om hun huizen te verlaten;

Bovendien:

 • is het aantal mensen dat in belegerde gebieden woont verdubbeld tot bijna 500.000, volgens schattingen van de VN. Volgens Syrische organisaties zijn het er veel meer;
 • 200 000 huizen werden gedeeltelijk of volledig verwoest – 20% meer dan in 2014.
 • nog eens 400.000 kinderen gaan niet meer naar school, wat het totaal op meer dan 2 miljoen brengt;
 • Het aantal aanvallen op ziekenhuizen en medische voorzieningen is met 44% gestegen.

Diplomatieke druk uitoefenen voor een oplossing

Het recente staakt-het-vuren in Syrië heeft een sprankeltje hoop gebracht bij de bevolking. Rusland, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, allen permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, moeten die hoop levend houden.

In de realiteit gooien die 4 landen, elk op hun eigen manier, olie op het vuur in het Syrische conflict. Ze oefenen niet genoeg diplomatieke druk uit, ze verlenen politieke of militaire steun aan betrokken partijen of ze treden zelf militair op in Syrië.

Liesbeth Goossens, humanitair beleidsmedewerker bij Oxfam-Solidariteit: "Men slaagt er niet in om een einde te maken aan het verschrikkelijke geweld. Dat blijft in de eerste plaats de schuld van de vechtende partijen. Maar ook hun internationale sponsors hebben de verantwoordelijkheid om deze crisis te beëindigen, met de hulp van diplomatieke druk voor vrede.”

Wat kan jij doen?

 1. Zet mee druk op de internationale gemeenschap:
  Ben jij #WithSyria?
 2. Luister de komende week naar het verhaal van Syrische vluchtelingen
  In Brussel, Antwerpen of Gent
 3. Doe een gift voor de Syrische vluchtelingen
  Schenk hier

Lees het volledige rapport Fuelling the Fire met de vaststellingen van 30 humanitaire organisaties over de verslechterde situatie in Syrië.