172.678 mensen klagen belastingontwijking door Johnson & Johnson aan

03/05/2019

Op 25 april overhandigde Oxfam het resultaat van de petitie waarin we aan Johnson & Johnson vragen eerlijke belastingen te betalen. De uiteindelijke teller staat op 172.678 handtekeningen, waarvan er meer dan 7.000 uit België kwamen.

Oxfam lanceert petitie tegen belastingontwijking

In september 2018 bracht Oxfam een rapport uit dat de belastingontwijking door vier reuzen van de farmaceutische sector aan het licht brengt. Het betrof de multinationals Jonhson & Johnson, Pfizer, Abbott en Merck & Co (MSD). Door een combinatie van fiscale goocheltrucs, torenhoge medicijnprijzen en politieke beïnvloeding ontnemen deze bedrijven mensen in armoede kansen om zich te verbeteren, terwijl ze zelf torenhoge winsten maken. De totale belastingontwijking door deze vier bedrijven zou meer dan 3,5 miljard euro kunnen bedragen.

Op basis van dit rapport startte Oxfam een internationale petitie om Johnson & Johnson, het grootste van de vier farmaceutische bedrijven, aan te zetten eerlijke belastingen te betalen.

Johnson & Johnson is het moederbedrijf van het Belgische Janssen Pharmaceutica en ontwijkt belastingen op grote schaal. Bovendien hanteert het medicijnenprijzen die voor heel wat mensen onbetaalbaar zijn. Zo kost het levensreddende medicijn Bedaquiline in Zuid-Afrika tot 708 euro, wat overeenkomt met 54% van het mediaan maandelijkse inkomen. Het medicijn beschermt tegen tuberculose, de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Een generische variant zou er met winst voor amper 41 euro kunnen verkocht worden. Het patent op Bedaquiline is overigens in handen van Janssen Pharmaceutica.

172.678 handtekeningen

De petitie werd op 24 april 2019 afgesloten en behaalde in totaal 172.678 handtekeningen. 172.678 mensen zijn het ermee eens dat Johnson & Johnson moet stoppen met belastingontwijking, zijn medicijnprijzen moet aanpassen en zijn politieke beïnvloeding ten voordele van zijn eigen winsten moet beëindigen.

De petitie met de 172.678 handtekeningen werd op 25 april door Oxfam aan Johnson & Johnson overhandigd tijdens diens jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in New Jersey, USA, waar het bedrijf haar hoofdzetel heeft.

Geen officiële reactie van Johnson & Johnson

Johnson & Johnson wenste geen officieel antwoord op onze petitie te formuleren. Tijdens de aandeelhoudersvergadering heeft CEO Alex Gorsky onrechtstreeks gereageerd door het prijsbeleid van het bedrijf te verdedigen. Volgens hem beantwoordt Johnson & Johnson aan alle in de Verenigde Staten opgelegde richtlijnen over de prijszetting van medicamenten en volgt het gezonde praktijken qua deugdelijk bestuur. Kortom, volgens hem is het bedrijf "goed bezig".